hoặc
Tài liệu học tập Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam ban hành theo  về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

PHIẾU ĐĂNG KÝ
DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HỌC TẬP TẠI VIỆT NAM

APPLICATION FORM
FOR INTERNATIONAL APPLICANTS TO STUDY IN VIETNAM

Hãy điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống hoặc đánh dấu () vào các ô tương ứng. Viết họ tên bằng chữ in hoa.

Please fill in the blanks or tick () appropriate boxes. Write your full name in BLOCK letters.

1

Họ/
Family name

Tên đệm
/Middle name

Tên
/First name

.....................

......................

.................

2

Ngày sinh/Date of birth:

Ngày/Day ..... tháng/month
.... năm/year ....

3

Giới tính/Gender:

□ Nam/
Male

□ Nữ/
Female

4

Nơi sinh/Place of birth:

Thành phố/City ...............................

Nước/Country ................................

5

Quốc tịch/Nationality:

.................................................

6

Nghề nghiệp/Occupation:

.................................................

7

Tôn giáo/Religion:

.................................................

8

Hộ chiếu/Passport:

Số/Number: ....................

Nơi cấp/
Place of issue: ...........

Ngày cấp/Date of issue:

...................................

Ngày hết hạn/
Expiry date:

.....................

9

Tình trạng hôn nhân/

Marital status:

□ Độc thân/Single   

□ Đã kết hôn/Married 
 

□ Ly dị/Divorced

10

Tiếng mẹ đẻ/Native language:

...................................................

11

Địa chỉ  liên hệ trong nước/

Home country contact address:

....................................................

...................................................

12

Điện thoại nhà riêng trong nước
/Home phone number in your home country:

............................

13

Người liên hệ khi cần báo tin ở trong nước/Contact person in
 your home country in case of emergency:

Họ tên/Full name

....................................................................

Quan hệ/
Relationship

................................................

Địa chỉ nơi ở/Residential address

....................................................................

....................................................................

Nơi làm việc/
Place of work

.................................................

...................................................

Điện thoại/Phone number

.................................................................... 

Email

...................................................

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download