hoặc
Tài liệu học tập Sáng kiến kinh nghiệm - Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm - Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học đưa ra các ý kiến về phép quy nạp và phương pháp quy nạp toán học ở trường phổ thông. Tài liệu này giúp các bậc giáo viên có thêm cái nhìn mới về phương pháp dạy toán để bài giảng của mình được hoàn thiện hơn.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP bảy MÔN TOÁN

Đặt vấn đề

I, Lý do chọn đề tài:

Toán học là 1 môn khoa học suy diễn. Các kết luận Toán học đều được chứng minh 1 cách chặt chẽ. Nhưng trong quá trình hình thành, trước khi có các kết luận mang tính tổng quát, toán học cũng đã phải tiến hành xét các trường hợp cụ thể, riêng biệt. Ta phải đối chiếu các quan sát được, suy ra các điều tương đương, phải thử đi thử lại, ... để từ đó dự đoán về 1 định lý toán học, trước khi chứng minh chúng. Bên cạnh đó, ta phải dự đoán ra ý của phép chứng minh trước khi đi vào chứng minh yếu tố.
Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục. Để công cuộc đổi mới thành công thì phải gắn chặt việc đổi mới nội dung chương trình – SGK với việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Một trong các xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy môn Toán hiện nay là dạy cho học sinh biết dự đoán, dạy cho học sinh biết suy luận có lý.

Thực tế là các sách giáo khoa Toán bậc THCS hiện nay, cấu trúc 1 bài học thường là:

Phần một. Xét các các trường hợp cụ thể: tính toán, đo đạc, so sánh, … trên các đối tượng khác nhau.

Phần hai. Dự đoán kết luận khái quát: nêu ra 1 mệnh đề tổng quát.

Phần 3. Chứng minh (hoặc công nhận) mệnh đề tổng quát, tuỳ đối tượng và trình độ học sinh.

Phần 4. Các ví dụ và bài tập áp dụng.

Như thế học sinh được quan sát, trải nghiệm, dự đoán rồi bằng suy luận để đi tới kiến thức mới, sau đó áp dụng kiến thức mới vào các tình huống khác nhau.

Chúng ta xét 1 số bài học cụ thể sau:

Mục 4 (trang 13 SGK Toán bảy tập I).Giá tị tuyệt đối của 1 số…

Sau khi đưa ra khái niệm về giá trị tuyệt đối của 1 số, SGK đưa ra bài tập ?1 điền vào chỗ trống. Để từ đó phân tích, nhận xét, đưa ra kết quả tổng quát:

|x| =  { x, khi x ≥ 0
-x, khi x < 0

Kết quả này được công nhận, không chứng minh.

Sau đó là các bài tập áp dụng.

Mục một (trang 106 SGK Toán bảy tập I).Tổng ba góc của 1 tam giác.

SGK yêu cầu học sinh vẽ 2 tam giác bất kỳ, đo và tính tổng ba góc trong của mỗi tam giác rồi nêu nhận xét. Từ đó đưa ra dự đoán về tổng ba góc trong 1 tam giác. Sau đó chứng minh dự đoán này.

Tiếp theo là các bài tập áp dụng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download