hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THPT (2009 - 2010), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THPT (2009 - 2010) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Sở GD&ĐT Tuyên Quang

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TUYÊN QUANG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 - 2010
MÔN: TOÁN THPT

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 28/11/2010

Câu 1 (5 điểm).

Cho hàm số Đề thi giải toán trên MTCT cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THPT. Đường thẳng y = ax + b là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại điểm có hoành độ bằng π. Tính các hệ số a, b .

Câu hai (5 điểm).

Cho hàm số Đề thi giải toán trên MTCT cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THPT. Gọi M, N, P là ba điểm cực trị của đồ thị hàm số (2). Tính diện tích tam giác MNP.

Câu 3 (5 điểm).

Số 20102009 có bao nhiêu chữ số?

Câu 4 (5 điểm).

Giải phương trình: sinx = x2 - x + 1

Câu 5 (5 điểm).

Giải hệ phương trình: Đề thi giải toán trên MTCT cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THPT

Câu 6 (5 điểm).

Cho dãy số: 

Viết quy trình bấm phím tính tổng đan dấu Sn = u1 – u2 + u3 – u4 +...+ (–1)n+1un. Áp dụng tính S27.

Câu 7 (5 điểm).

Tìm giao điểm của Elip và hypebol 

Câu 8 (5 điểm).

Tính thể tích khối tám mặt đều biết độ dài đường cao của 1 mặt của nó là 4cm.

Câu 9 (5 điểm).

Cho hình vẽ. Biết ba đường tròn tiếp xúc nhau đôi một; bán kính của 2 đường tròn nhỏ là 2cm và của đường tròn lớn là 3cm.

Tính diện tích tam giác cong ABC giới hạn bởi ba đường tròn trên.

Đề thi giải toán trên MTCT cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THPT

Câu 10 (5 điểm).

Cho tập S = {1; 2; ...; 47}. Một tập con khác rỗng của S được gọi là tập tốt giả dụ nó không chứa 2 số nguyên liên tiếp. Hỏi có bao nhiêu tập con của S là tập tốt ?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download