hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 6: Giải thuật quay lui, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.31 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 6: Giải thuật quay lui có 11 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Một phương pháp tổng quát để giải quyết vấn đề: giao diện giải thuật tìm lời giải cho bài tóan chẳng phải là bám theo 1 tập qui luật tính tóan được xác định mà là bằng cách thử và sửa sai (trial and error). Khuôn mẫu bình thường là phân rã quá trình thử và sửa sai thành các công tác bộ phận. Thường thì các công tác bộ phận này được thể hiện theo lối đệ quy 1 cách tiện dụng và bao gồm việc dò hỏi 1 số hữu hạn các công tác con.  Ta có thể coi hoàn toàn quá trình này như là 1 quá trình tìm kiếm (search process) mà dần dần cấu tạo và duyệt y qua 1 cây những công tác con.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download