hoặc
Tài liệu học tập Quyết định 314/2013/QĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quyết định 314/2013/QĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Doanh nghiệp,Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 314/2013/QĐ-TTg phê ưng chuẩn Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam công đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 314/QĐ-TTg
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 5 2013

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật doanh nghiệp Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng bảy 5 2012 củThủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước công đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều một. Phê ưng chuẩn Đề án “Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) công đoạn 2012 - 2015” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có cơ cấu hợp lý; giao hội vào lĩnh vực sản xuất, buôn bán than, khoáng sản, điện, nguyên liệu nổ công nghiệp. Nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng nhà nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

II. NỘI DUNG

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề buôn bán chính:

Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xâdựng, khai thác, vận chuyển, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập cảng các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than.

Công nghiệp khoáng sản - luyện kim: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xâdựng, khai thác, vận chuyển, sàng tuyn, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán, xuất khẩu, nhập cảng các sản phẩm khoáng sản.

Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, mua, bán, dự trữ, xuất nhập cảng các loại nguyên liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn.

Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện.

b) Ngành, nghề có liên quan tới ngành, nghề buôn bán chính:

Công nghiệp cơ khí.

Công nghiệp hóa chất và nguyên liệu xây dựng.

Quản lý, khai thác cảng; vận chuyển, kho bãi.

Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông.

Thăm dò, khảo sát địa chất; tham mưu khoa học công nghệ và đầu tư; giám định hàng hóa; đào tạo; y tế.

c) Ngành, nghề buôn bán khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Vốn điều lệ của Vinacomin: Do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Công Thương và giám định của Bộ Tài chính.

3. Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Các công ty phụ thuộc Công ty mẹ:

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò một - Vinacomin.

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò hai - Vinacomin.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - Vinacomin.

Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin.

Công ty Kho vận Hòn Gai - Vinacomin.

Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin.

Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin.

Công ty Tuyển than Khe Chàm - Vinacomin.

Công ty Tuyển than Khe Thần - Vinacomin.

Công ty Chế biến than Quảng Ninh - Vinacomin.

Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng - Vinacomin.

Ban Quản lý dự án nhà điều hành Vinacomin.

- Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin.

Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin.

Trường Quản trị buôn bán - Vinacomin.

4. Phân loại, bố trí các công ty thành viên hiện có của Vinacomin công đoạn 2012 - 2015:

a) Doanh nghiệp chuyển thành công ty phụ thuộc Công ty mẹ:

Công ty Than Mạo Khê - Vinacomin.

Công ty Than Nam Mu - Vinacomin.

Công ty Than Dương Huy - Vinacomin.

Công ty Than Quang Hanh - Vinacomin.

Công ty Than Thống Nhất - Vinacomin.

Công ty Than Khe Chàm - Vinacomin.

Công ty Than Hồng Thái - Vinacomin.

Công ty Than Uông Bí - Vinacomin.

Công ty Than Hòn Gai - Vinacomin.

Công ty Than Hạ Long - Vinacomin.

b) Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Công ty mẹ - Tổng công ty Đông Bắc (Quản lý cùng Bộ Quốc phòng).

Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Môi trường - Vinacomin.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Hoa tiêu hàng hải - Vinacomin.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Địa chất mỏ - Vinacomin.

c) Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ từ 65% tới 75% vốn điều lệ:

+ Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin.

Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Mộng Dương - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin.

Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ từ trên 50% tới dưới 65% vốn điều lệ:

+ Công ty cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Miền Trung - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Than Miền Nam - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Xuất nhập cảng than - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Chế biến buôn bán than Cẩm Phả - Vinacomin

+ Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin.

+ Công ty cổ phần sắt Thạch Khê - Vinacomin

+ Công ty cổ phần Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin

d) Doanh nghiệp do Vinacomin nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ:

Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại.

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ.

Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô.

Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Công ty cổ phần Cơ điện Uông Bí.

Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê.

Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai.

Công ty cổ phần Cơ khí ô tô Uông Bí.

Công ty cổ phần Vận tải thủy.

Công ty cổ phần Đại lý hàng hải.

Công ty liên doanh Sản xuất và buôn bán nguyên liệu xây dựng Vinacomin Reththy (Campuchia).

đ) Doanh nghiệp cổ phần hóa trong công đoạn 2012 - 2015:

Vinacomin nm giữ trê75% vốn điều lệ:

Công ty mẹ - Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin.

Vinacomin nắm giữ từ 51% tới 65% vốn điều lệ:

+ Công ty mẹ - Tng công ty Khoáng sản - Vinacomin.

+ Công ty mẹ - Tng công ty Điện lực - Vinacomin.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Vật tư - Vận tải và xếp dỡ - Vinacomin.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Kim loại màu Thái Nguyên (trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin).

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin.

Vinacomin nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin.

e) Thực hiện sáp nhập, giải tán, phá sản:

Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Địa chất Việt Bắc - Vinacomin vào Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Địa chất mỏ - Vinacomin.

Giải thể:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên than Đồng Vông.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Đá quý Việt - Nhật.

Phá sản: Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Ninh - Vinacomin.

g) Các công ty sự nghiệp khoa học và giáo dục - đào tạo:

Duy trì mô hình, cơ cấu doanh nghiệp hoạt động đối với các công ty sự nghiệp:

+ Trung tâm Y tế lao động - Vinacomin.

+ Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam.

+ Viện Khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin.

+ Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin.

Hợp nhất các Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm - Vinacomin, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Vit Bắc - Vinacomin thành Trường Cao đẳng nghề Mỏ - Vinacomin.

5. Thoái hết vốn của Vinacomin tại các doanh nghiệp:

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm SHB - VINACOMIN.

- Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam.

- Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Công ty cổ phần Chứng khoán SHS.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà.

Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDV - VN Partners.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Đầu tư phát triển Nhà và Hạ tầng - Vinacomin.

Công ty cổ phần Bóng đá Việt Nam.

6. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, giao hội vào các nội dung sau:

a) Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ;

b) Sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp, bộ máy quản lý, điều hành;

c) Hoàn thiện quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực;

d) Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

đ) Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng sut lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

e) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của Vinacomin đối với người đại diện vốn của Vinacomin tại doanh nghiệp khác;

g) Kiện toàn doanh nghiệp của các doanh nghiệp đảng, đoàn thể trong Vinacomin.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download