hoặc
Tài liệu học tập Luận văn Marketing: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bãi Bằng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .DOC, có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn Marketing: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bãi Bằng có 6 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Kinh tế - Thương mại,
Tiêu thụ là 1 trong các hoạt động căn bản và quan trọng của mỗi doanh nghiệp khi thực hiện sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay những doanh nghiệp sử dụng đa dạng trung gian phân phối thực hiện những chức năng khác nhau để bảo đảm hiệu quả trong việc đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới tay người tiêu sử dụng sau cùng. Vì thế, để 1 doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì ban lãnh đạo doanh nghiệp phải phấn đấu để quản lý tốt nhất hệ thống kênh phân phối của mình, làm sao bảo đảm hệ thống kênh phân phối hoạt động hiệu quả nhất, luôn đưa được hàng hoá đến người tiêu sử dụng sau cùng 1 cách tiện dụng nhất, song song thoả mãn ích lợi của những thành viên trong kênh phân phối tốt nhất. Quyết định về kênh phân phối trở thành 1 trong các quyết định quan trọng nhất mà ban lãnh đạo doanh nghiệp phải phê chuẩn. Các kênh phân phối mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ ảnh hưởng đến những quyết định khác trong chính sách kinh doanh hẩu lốn của doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế việc thường xuyên nghiên cứu, nắm rõ tình hình hoạt động của hệ thống kênh phân phối là vô cùng cần thiết đối với bất cứ doanh nghiệp nào. Trong thời gian tập sự tốt nghiệp tại Công ty Giấy Bãi Bằng(BAPACO) em đã lựa chọn đề tài: "Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở Công ty Giấy Bãi Bằng" cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Mục đích nghiên cứu của chuyên đề là đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới phân phối sản phẩm của Công ty Giấy Bãi Bằng trên cơ sở thực trạng hệ thống kênh phân phối của doanh nghiệp. Đối tượng nghiên cứu là việc tổ chức và hoạt động của kênh phân phối tại doanh nghiệp Giấy Bãi Bằng, tìm ra những mặt mạnh mặt yếu của những loại kênh. Kết cấu chuyên đề gồm có ba chương. Chương I. Tổng quan về kênh phân phối. Chương II. Tổ chức mạng lưới kênh phân phối ở doanh nghiệp Giấy Bãi Bằng. Chương III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối ở doanh nghiệp giấy Bãi Bằng.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download