hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Gia Lai

Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Gia Lai năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIA LAI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)
Khóa ngày: 26/6/2012

Câu một. (2,0 điểm)

Cho biểu thức 

a. Rút gọn biểu thức Q

b. Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

Câu hai. (1,năm điểm)

Cho phương trình x2 - 2(m + 1)x + m - hai = 0, với x là ẩn số, m thuộc R

a. Giải phương trình đã cho khi m = – 2

b. Giả sử phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2. Tìm hệ thức liên hệ giữa x1 và x2 mà không phụ thuộc vào m.

Câu 3. (2,0 điểm)

Cho hệ phương trình

a. Giải hệ đã cho khi m = –3

b. Tìm điều kiện của m để phương trình có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó.

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho hàm số y = - x2 có đồ thị (P). Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0;1) và có hệ số góc k.

a. Viết phương trình của đường thẳng d

b. Tìm điều kiện của k để đường thẳng d cắt đồ thị (P) tại 2 điểm phân biệt.

Câu năm. (2,năm điểm)

Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC < BC) nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là giao điểm của 2 đường cao BD và CE của tam giác ABC (D thuộc AC, E thuộc AB)

a. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp trong 1 đường tròn

b. Gọi I là điểm đối xứng với A qua O và J là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, J, I thẳng hàng

c. Gọi K, M lần lượt là giao điểm của AI với ED và BD. Chứng minh rằng 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download