hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc 2, Thanh Hóa có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi thử đại học môn Vật lý

Đề thi thử Quốc gia lần một 5 2015 môn Vật lý trường THPT Hậu Lộc hai, Thanh Hóa gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, giúp các bạn tổng hợp kiến thức môn lý, sẵn sàng sẵn sàng cho kì thi nhà nước sắp đến.

ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
THANH HÓA 

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
ĐỀ 128
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN một
NĂM HỌC 2014 - 2015 

Môn: VẬT LÍ 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Cơ năng của 1 vật dđđh

A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng 1 nửa chu kỳ nao núng của vật.

B. tăng gấp đôi khi biên độ nao núng của vật tăng gấp đôi.

C. bằng động năng của vật khi vật đến vị trí cân bằng.

D. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ nao núng của vật.

Câu 2: Một CLLX treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dđđh theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ nao núng của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 tới khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

A. 4/15 s.                     B. 7/30 s.                      C. 3/10 s                     D. 1/30 s.

Câu 3: Cho 2 dđđh cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ và có các pha ban đầu là π/3 và -π/6. Pha ban đầu của nao núng tổng hợp 2 nao núng trên bằng

A. -π/2                        B. π/4.                          C. π/6.                          D. π/12.

Câu 4: Một vật dđđh có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở thời điểm t bằng

A. T/6                         B. T/4                           C. T/8                            D. T/2

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nao núng của con lắc đơn (bỏ qua lực cản của môi trường)?

A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.

B. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.

C. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây.

D. Với nao núng nhỏ thì nao núng của con lắc là nao núng điều hòa.

Câu 6: Một CLLX gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,hai kg dđđh. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 2√3 m/s2. Biên độ nao núng của viên bi là

A. 16cm.                     B. 4 cm.                          C. 4√3cm.                      D. 10√3cm.

Câu 7: Tại 1 nơi trên mặt đất, 1 con lắc đơn dđđh. Trong khoảng thời gian t, con lắc thực hiện 60 nao núng toàn phần; đổi thay chiều dài con lắc 1 đoạn 44 cm thì cũng trong vòng thời gian Δt đó, nó thực hiện 50 nao núng toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A. 144 cm.                 B. 60 cm.                        C. 80 cm.                        D. 100 cm.

Câu 8: Khi nói về nao núng cưỡng hiếp, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động của con lắc đồng hồ là nao núng cưỡng hiếp.

B. Biên độ của nao núng cưỡng hiếp là biên độ của lực cưỡng hiếp.

C. Dao động cưỡng hiếp có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng hiếp.

D. Dao động cưỡng hiếp có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng hiếp.

Câu 9: Một vật dđđh có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy π = 3,14 . Tốc độ trung bình của vật trong 1 chu kì nao núng là

A. 20 cm/s.                  B. 10 cm/s.                    C. 0.                            D. 15 cm/s.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download