hoặc
Tài liệu học tập Giáo trình điền kinh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.10 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giáo trình điền kinh có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Giáo dục đại cương,Phương pháp học tập,
“ Điền kinh” là tên goi được dịch ra từ tiếng Trung Quốc. Theo tiếng Trung Quốc “điền” có nghĩa là “ruộng” còn “kinh” có nghĩa là “đường”. Như vậy Điền kinh thực ra là tên gọi cho các môn thể thao tiến hành trên sân và trên đường. Theo cách gọi của đa dạng nước khác ( Mỹ, Anh, Áo, Ba Lan, Pháp…nhiều nước Nam Mỹ..) Điền kinh cũng được gọi theo nghĩa đó. Tuy nhiên tên gọi đó chỉ có thể phù hợp ở thuở ban đầu, vì ngày ngay loài người đã sáng tạo thành phần lớn môn thể thao khác nữa không chỉ có điền kinh mới tiến hành thi ở sân và ở đường.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download