hoặc
Tài liệu học tập Mẫu lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu lý lịch tự thuật của người lao động nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

LÝ LỊCH TỰ THUẬT
CURRICULUM VITAE


I- SƠ YẾU LÝ LỊCH
(CURRICULUM VITAE)

1- Họ và tên: .............. Giới tính: .........

Full name                 Male/Female

2- Số hộ chiếu: .................. Ngày cấp: ..../..../.....

Passport number               Date of issue

3- Ngày tháng 5 sinh: .../..../.....

Date of birth (DD-MM-YY)

4- Tình trạng hôn nhân: ..................

Marital status

5- Quốc tịch gốc: ...............

Nationality of origin

6- Quốc tịch hiện tại: ............

Current nationality

7- Nghề nghiệp hiện tại:..............

Current profession

8- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: Công ty ......................

Last or current working place

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Training background

- 1988 ÷ 1992: Học sinh trường trung học phổ thông Pohang Dong – Ji;

- 1992 ÷ 2000: Sinh viên trường Đại học DaeGuKeimyung, chuyên ngành: Thương mại Quốc tế;

III- QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BẢN THÂN

Employment Record

9- Làm việc ở nước ngoài:

Employment outside Vietnam

- Từ tháng 03/2000 tới 2002: Trưởng phòng buôn bán - Công ty Hanchang tại Hàn Quốc;

- Từ 5 2002 tới 2003: Trưởng phòng buôn bán - Công ty Woogwang Enterprise tại Hàn Quốc;

10- Làm việc ở Việt Nam:

Employment in Vietnam

- Từ 5 2003 tới 2007: Quản đốc - Công ty Woogwang Enterprise tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;

- Từ 5 2007 tới 2011: Quản đốc - Công ty TNHH Karaan Sài Gòn;

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download