hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề thi môn Toán - Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN - LỚP 9

Bài 1: 

Rút gọn các biểu thức sau:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ

Bài 2:

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn y2 + 2xy - 7x - 12 = 0

Bài 3:

Giải các phương trình:

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ

Bài 4: 

Cho ΔABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

a. Chứng minh rằng ΔBEC ~ ΔADC. Tính BE theo m = AB

b. Gọi M là trung điểm của BE. Chứng minh rằng ΔBHM ~ ΔBEC. Tính góc AHM

c. Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh rằng: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ

Bài 5: 

a. Cho x3 + y3 + 3(x2 + y2) + 4(x + y) + 4 = 0 và xy > 0

Tìm giá trị lớn nhất của Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ

b. Với a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:
Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 cấp Huyện, phòng GD-ĐT Đức Thọ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download