hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - THCS Trần Cao, Hưng Yên, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử - THCS Trần Cao, Hưng Yên có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Sử
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO
PHÙ CỪ - HƯNG YÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu một (1đ): Khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1. Thất bại trong âm mưu đánh nhanh ở Đà Nẵng, thực dân Pháp đã:
A. Kéo quân vào Gia Định.
B. Xin thêm viện binh để đánh lâu dài.
C. Rút quân về nước.
D. Đàm phán với triều đình Huế.

2. Khi Nguyễn Tri Phương bị Pháp bắt, ông đã có thái độ:
A. Nhịn ăn mà chết.
B. Đầu hàng giặc.
C. Bỏ trốn về Huế.
D. Lại tiếp tục chống chọi khi được quân dân Hà Nội cứu

3. "Cần Vương" có nghĩa là:
A. Hết lòng cứu nước.
B. Phò vua cứu nước
C. Giúp dân cứu nước
D. Quyết tâm bảo vệ triều đình.

4. Người lập ra Đông kinh Nghĩa thục là:
A. Nguyễn Quyền, Hồ Tá Bang
B. Phan Bội Châu
C. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
D. Hồ Tá Bang, Phan Chu Trinh

Câu 2: (1đ) Điền tiếp các sự kiện lịch sử tương ứng với các mốc thời gian cho sẵn trong bảng sau cho đúng:

Thời gian Sự kiện xảy ra
A. 1-9-1858  
B. 20-11-1873  
C. 6-6-1884  
D. 5-7-1885  

Câu 3 :Hãy nối thời gian với các sự kiện tương ứng cho đúng: (1đ)

Thời gian Sự kiện
A. Năm 1883- 1892  1. Phong trào Đông Du
B. Năm 1885 - 1896  2. Khởi nghĩa Yên Thế
C. Năm 1884 - 1913  3. Khởi nghĩa Bãi Sậy
D. Năm 1905 - 1909  4. Khởi nghĩa Hương Khê

II. Tự luận (7đ).

Câu 4.Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Khởi nghĩa Yên Thế khác các cuộc khởi nghĩa cïng thời ở điểm nào. (4đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download