hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2013 - 2014 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2013 - 2014 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 Bình Phước

Để sẵn sàng cho kỳ thi vào cấp 3 sắp đến, Vndoc.com xin gởi tới các bạn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2013 - 2014 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2013 - 2014

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi:
29/06/2013
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài một. (2,0 điểm)

1. Tính giá trị các biểu thức sau:
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2013 - 2014 môn Toán

2. Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2013 - 2014 môn Toán. Tìm x để T có nghĩa và rút gọn T.

Bài hai. (2,0 điểm)

1. Cho parabol  và đường thẳng (d): y = -x + 1

a) Vẽ parabol (P) và đường thẳng (d) trên cùng 1 hệ trục tọa độ.

b) Viết phương trình đường thẳng (Δ) song song với đường thẳng (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.

2. Không sử dụng máy tính, giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Phước năm học 2013 - 2014 môn Toán

Bài 3. (2,năm điểm)

1. Cho phương trình: x2 - 2(m - 1)x + m2 - 3m = 0 (1) với m là tham số.

a) Giải phương trình (1) khi m = 0.

b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện: |x1| - 4 ≥ - |x2|

2. Hưởng ứng chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện 5 2013, lớp 9A của trường THCS Nguyễn Văn Trỗi được giao trồng 480 cây xanh, lớp dự định chia đều số cây phải trồng cho mỗi bạn trong lớp. Đến buổi lao động có 8 bạn phải đi làm việc khác nên mỗi bạn có mặt phải trồng thêm 3 cây nữa mới xong. Tính số học sinh của lớp 9A.

Bài 4. (1,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 10cm, đường cao AH = 5cm. Hãy tính các góc và diện tích của tam giác ABC.

Câu năm. (2,năm điểm)

Cho đường tròn (O; R) đường kính BC. Điểm A ở bên ngoài đường tròn với OA = 2R. Vẽ 2 tiếp tuyến AD, AE với đường tròn (O; R) trong đó D, E là các tiếp điểm.

1. Chứng minh tứ giác ADOE nội tiếp và xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADOE.

2. Chứng minh rằng tam giác ADE đều.

3. Vẽ DH vuông góc với CE với H thuộc CE. Gọi P là trung điểm của DH, CP cắt đường tròn (O) tại điểm Q khác điểm C, AQ cắt đường tròn (O) tại điểm M khác điểm Q. Chứng minh: AQ.AM = 3R2

4. Chứng minh đường thẳng AO là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADQ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download