hoặc
Tài liệu học tập Đề tài Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí: các hệ thống sản xuất phân compost, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 13.77 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tài Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí: các hệ thống sản xuất phân compost có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm do an luan van,cong nghe moi truong,
I-Phương pháp sản xuất: 1- Khái niệm 2- Sơ đồ sản xuất 3- Nhân tố ảnh hưởngII- Các hệ thống sản xuất phân compost 1- Đánh luống (windrow)1.1- Hệ thống tĩnh (static windrow)1.2- Hệ thống có đảo trộn (turned windrow)2- Trong thùng hay trống xoay (in-vessel)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download