hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Trường THCS Quảng Phương, Quảng Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Trường THCS Quảng Phương, Quảng Bình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Thể dục
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG
HUYỆN QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 9

Đề số 4

Em hãy thực hiện kĩ thuật dancing xa kiểu “ngồi” ( tính thành tích)

1. Tổ chức và phương pháp

- Chuẩn bị đệm hoặc hố dancing xa có cát (được xới xốp), cuốc, xẻng, trang cát. Có thước đo, bàn ghế cho giáo viên.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể thực hiện thử một tới hai lần (nhảy xa).

- Mỗi nhóm kiểm tra từ 3 tới năm học sinh theo thứ tự qui định.

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 9-10. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác; Thành tích: tối thiểu 3,50 m (nam), tối thiểu 3,0m (nữ).

- Điểm 7-8. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác; Thành tích: từ 3,0 - dưới 3,5m (nam), từ hai,năm - dưới 3,0m (nữ).

- Điểm 5-6. Thực hiện căn bản đúng kĩ thuật động tác của công đoạn trên không. Giai đoạn chạy đà, giậm dancing, tiếp đất chưa đúng; Thành tích: từ hai,năm - dưới 3,0m (nam), từ hai,0 - dưới hai,5m (nữ).

- Điểm dưới năm. Thực hiện chưa đúng kĩ thuật động tác; Thành tích: dưới hai,5m (nam), dưới hai,0m (nữ).

Chú ý:

Những học sinh có bệnh hoặc thể chất kém, giáo viên có thể miễn kiểm tra. Những học sinh không đạt sẽ kiểm tra lại vào buổi khác. Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download