hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn tiếng Anh - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra tiếng Anh

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH, HỌC KỲ II, LỚP 8

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG hai CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. LISTENING: Listen to some people talking about themselves and fill in the missing information. (2.năm pts)

II. READING: Read the following passages and decide if the statements are True (T) or False (F). (2.năm pts)

Machu Picchu is an ancient city in Peru. The construction of the city started in 1450. The city covers about 13 square kilometers. For centuries, the city was buried in the jungle and was not discovered until 1911. Today, Machu Picchu is one of the most famous tourist attractions in all parts of South America.

The Great Wall of China is the longest man-made structure ever built. Much of what exists of the wall today was built during the Ming dynasty in the late 1400s, although parts of the wall are much older and go back to around 200 B.C. The wall is about 11 meters high. The main part of the wall stretches for about 3,400 kilometers.

1. Machu Picchu is a modern city in Peru.
hai. People began to build the city in 1450.
3. The city was built on the area of thirty square kilometers.
4. People found the city buried in the jungle in 1911.
năm. The city is attractive to many tourists from South America.
sáu. The Great Wall of China was constructed by man.
bảy. The wall was built during the Ming dynasty in 1400.
8. Many parts of the wall were built around 200 B.C.
9. The wall is about 11 meters high.
10. The main part of the wall is about 3,400 kilometers long.
F 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download