hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình năm 2012 - 2013 môn Toán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi tuyển sinh lớp 10:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 26/06/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm).

Cho phương trình bậc 2 ẩn x, tham số m: x2 + 2mx – 2m – 3 = 0 (1)

1. Giải phương trình (1) với m = -1.

2. Xác định giá trị của m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1, x2 sao cho x12 + x22 nhỏ nhất. Tìm nghiệm của phương trình (1) ứng với m vừa tìm được.

Câu 2 (2,năm điểm).

1. Cho biểu thức Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình 5 2012 - 2013 môn Toán

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

2. Giải phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lương Văn Tụy tỉnh Ninh Bình 5 2012 - 2013 môn Toán

Câu 3 (1,năm điểm).

Một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B, quãng đường AB dài 24 km. Khi đi từ B trở về A người đó tăng vận tốc thêm 4 km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính vận tốc của xe đạp khi đi từ A đến B.

Câu 4 (3 điểm).

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn(O). Giả sử M là điểm thuộc đoạn thẳng AB (M không trùng A,B), N là điểm thuộc tia đối của tia CA (N nằm trên đường thẳng CA sao cho C nằm giữa A và N) sao cho khi MN cát BC tại I thì I là trung điểm của MN. Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt (O) tại điểm P khác A.

1. Chứng minh rằng các tứ giác BMIP và CNPI nội tiếp.

2. Giả sử PB = PC, chứng minh rằng tam giác ABC cân.

Câu 5 (1 điểm).

Giả sử x, y là các số thực thỏa mãn điều kiện x2 + y2 = một. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download