hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp THPT tỉnh Quảng Ngãi năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Môn: Toán - Có đáp án

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO CẤP THPT
NĂM HỌC: 2013 – 2014

Ngày thi: 26/11/2013

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Bài 1: (10 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau:
Đề thi giải toán trên MTCT cấp THPT tỉnh Quảng Ngãi 5 2013 - 2014

d) D = (tg25o15' - tg15o27')(cotg35o25' - cotg278o15')

e) Biết: cosA = 0,8516; tgB = 3,1725; sinC = 0,4351.

Tính: E = cotg(A + B – C)?

Bài 2: (5 điểm)

Cho đa thức: P (x) = x3 + bx2 + cx + d và cho biết: P(1) = -15; P(2) = -15; P( 3) = -9.

a) Lập hệ phương trình tìm các hệ số b, c, d của P(x).

b) Tìm số dư r và đa thức thương Q(x) trong phép chia P (x) cho (x - 13).

c) Kiểm tra số 2000093 có phải là số nguyên tố không?

Câu 3: (5 điểm) Cho dãy số a1; a2; a3;....
Đề thi giải toán trên MTCT cấp THPT tỉnh Quảng Ngãi 5 2013 - 2014

a) Tính tổng năm số đầu tiên của dãy trên, biết a2013 = bảy (Lấy kết quả với năm chữ số thập phân)

b) Nêu cách giải?

Bài 4: (5 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 8,91cm; AC = 10,32cm và góc BAC = 72o. (Tính chính xác tới 3 chữ số thập phân).

a) Độ dài đường cao BH.

b) Diện tích tam giác ABC.

c) Độ dài cạnh BC.

Bài 5: (5 điểm)

Cho hình thang vuông ABCD (BC // AD; góc B = C = 90o) có AB = 12,35cm ; BC = 10,55cm; góc ADC = 57o.

a) Tính chu vi của hình thang ABCD.

b) Tính diện tích của hình thang ABCD.

c) Tính các góc của tam giác ADC.
(Làm tròn tới độ)

Bài 6: (5 điểm)

a) Cho đa thức: F(x) = x5 + 2x4 – 3x3 + 4x2 – 5x + m – 2008. Tìm giá trị của m để phương trình F(x) = 0 có 1 nghiệm là x = -1,31208.

b) Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AC = 3AB. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho DC = AB. Tính tổng số đo góc ACB + ADB?

Bài 7: (10 điểm)

a) Cho a, b, c > 0. Chứng minh: Đề thi giải toán trên MTCT cấp THPT tỉnh Quảng Ngãi 5 2013 - 2014

b) Chứng tỏ với mọi a, b ≥ 0 thì: (a.x + b.y).(b.x + a.y) ≥ (a + b)2.xy

Bài 8: (5 điểm)

a) Đổi một,430232558 ra phân số tối giản

b) Tính tổng: S = hai + 22 + ....+ 22..hai (17 số 2)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download