hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giao thông vận tải,Thủ tục Giao thông vận tải

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký dụng cụ thủy nội địa:

Mục đích: Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký dụng cụ thủy nội địa.

Đối tượng áp dụng: Các chủ sở hữu dụng cụ thủy nội địa.

Hồ sơ cần thiết:

- Đơn xin đăng ký (theo mẫu).

- Hai ảnh cỡ (9 x 12) chụp toàn cảnh dụng cụ trạng thái nổi nhìn từ mạn phải.

- Danh sách thuyền viên.

- Giấy chứng nhận an toàn công nghệ dụng cụ thủy nội địa do cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền cấp.

- Hóa đơn thuế giá trị gia tăng của máy và vỏ.

- Biên lai thu thuế trước bạ.

- Phương tiện chuyển vùng đến: Nộp toàn bộ hồ sơ gốc của dụng cụ nơi chuyển vùng tới, chủ mới phải có hiệp đồng mua bán dụng cụ (có thị thực của cơ quan công chứng Nhà nước) và Giấy chuyển vùng của nơi đăng ký cũ chuyển tới.

- Phương tiện chuyển đi: Chủ dụng cụ phải nộp:

+ Đơn xin chuyển vùng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký dụng cụ thủy nội địa.

+ Cơ quan đăng ký cấp giấy chuyển vùng, xóa tên trong sổ đăng ký, chuyển trả toàn bộ hồ sơ gốc.

Phương tiện đổi thay tính năng kỹ thuật: Bao gồm các giấy tờ phải nộp như trên và bổ sung các giấy tờ sau:

- Đơn xin đăng ký lại (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận đăng ký cũ.

- Hoá đơn máy (nếu đổi thay máy).

- Hoá đơn vỏ (nếu đổi thay vỏ).

Quy trình:

- Cấp đơn xin đăng ký dụng cụ thủy nội địa và danh bạ thuyền viên hướng dẫn chủ sở hữu điền vào đơn xin theo nội dung đã quy định.

- Tiếp nhận hồ sơ do chủ sở hữu nộp, kiểm tra hồ sơ, viết các yêu cầu xử lý để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và giới thiệu cho chủ sở hữu đi đóng thuế trước bạ.

- Tiếp nhận lại hồ sơ sau khi chủ sở hữu đã đi đóng thuế trước bạ, hoàn chỉnh hồ sơ và trình lãnh đạo duyệt y.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dụng cụ thủy nội địa cho chủ sở hữu, thu lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ.

Lệ phí: Theo Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đãm bảo thứ tự án toàn giao thông đường thủy nội địa.

Thời gian: Cơ quan đăng ký có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký dụng cụ chậm nhất là hai ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý: Căn cứ quyết định số 15/2008/QĐ.BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định đăng ký dụng cụ thủy nội địa.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận kết nạp và trả hồ sơ Sở Giao thông Vận tải, thành phố.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download