hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Địa lí - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Địa lí

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 9

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Câu một (4 điểm) Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự đổi thay theo hướng:
A. tỉ lệ con trẻ giảm xuống, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động tăng lên.
B. tỉ lệ con trẻ tăng lên, tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động giảm xuống.
C. tỉ lệ con trẻ và tỉ lệ người trong độ tuổi lao động giảm xuống, tỉ lệ người trên độ tuổi lao động tăng lên.
D. tỉ lệ con trẻ và tỉ lệ người trong độ tuổi lao động tăng lên, tỉ lệ người trên độ tuổi lao động giảm xuống.

b) Xu hướng chuyển dịch cơ cấu sử dụng lao động của nước ta là:
A. tăng tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; giảm tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp- xây dựng và dịch vụ.
B. giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; tăng tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
C. tăng tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng và giảm tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ.
D. giảm tỉ trọng lao động trong khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp - xây dựng và tăng tỉ trọng lao động trong khu vực dịch vụ.

c) Ý nào không thuộc điểm mạnh kinh tế chính yếu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Khai thác khoáng sản, phát triển thủy điện.
B. Trồng cây công nghiệp lâu 5, rau quả cận nhiệt và ôn đới.
C. Trồng cây lương thực, chăn nuôi đa dạng gia cầm.
D. Trồng rừng, chăn nuôi gia súc lớn.

d) Loại cây công nghiệp hàng 5 nào trong các loại cây dưới đây được trồng nhiều ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Đậu tương.
B. Bông.
C. Dâu tằm.
D. Thuốc lá.

đ) Sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp chính yếu của vùng Bắc Trung Bộ là:
A. lúa, ngô, khoai, đậu, cá, tôm.
B. chè, hồi, quế, trâu, bò.
C. cao su, cà phê, đậu tương, mía, gỗ, cá.
D. trâu, bò, lạc, gỗ, cá, tôm.

e) Hoạt động kinh tế chính yếu của Duyên hải Nam Trung Bộ là :
A. sản xuất lương thực.
B. trồng cây công nghiệp xuất khẩu.
C. du lịch, khai thác, nuôi trồng thuỷ sản.
D. khai thác khoáng sản.

g) Khó khăn trong phát triển nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. diện tích đồng bằng nhỏ hẹp.
B. thường bị thiên tai (hạn hán, bão lụt...).
C. đất xấu, cát lấn.
D. Tất cả các ý trên.

h) Loại khoáng sản có trữ lượng lớn nhất ở Tây nguyên là :
A. sắt.
B. bô xít.
C. kẽm.
D. thiếc.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download