hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

…..(1)…..,ngày…….tháng……..năm…….

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Kính gởi :……………………..(2)…………………….

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh :…………………………………

- Trụ sở chính :………………………………………………………

- Điện thoại :……………………………Fax :……………

- Giấy chứng nhận ĐKKD / Giấy phép kinh doanh số …………….do……(3)…….. cấp ngày ……..tháng……….năm………

Thực hiện / dự định thực hiện dự án đầu tư...(4)….theo quyết định đầu tư/ Giấy phép đầu tư số…do…..(5)…..cấp ngày.........tháng……..năm……….

- Tổng số vốn đầu tư của dự án :………………..triệu đồng.

- Lĩnh vực đầu tư :………………………………………………………………………..

- Địa điểm thực hiện dự án:……………………………………………………………..

- Yếu tố công nghệ :……………………………………………………………………...

- Sử dụng số lao động bình quân trong năm:……………………………..người.

- Dự định khởi công ngày……..tháng………năm………;hoàn thành và đưa vào hoạt động ngày………tháng……….năm……….

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download