hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 - 2011 môn Toán THPT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010 - 2011 môn Toán THPT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Năm 2010 - 2011

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
VĨNH PHÚC

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MTCT BẬC TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2010 - 2011
ĐỀ THI MÔN: TOÁN - THPT & BTTHPT

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (5 điểm).

Tính các hệ số a, b, c biết rằng đồ thị của hàm số y = x3 + ax2 + bx + c đi qua ba điểm A(5; 1), B(6; 2), C(7; 3).

Bài 2 (5 điểm).

Tính gần đúng toạ độ 2 giao điểm của elíp  và đường thẳng 5x + 6y - bảy = 0.

Bài 3 (5 điểm).

Tính gần đúng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số 

Bài 4 (5 điểm).

Tính gần đúng nghiệm của hệ phương trình sau: 

Bài 5 (5 điểm).

Cho tam giác ABC có cạnh AB = 6cm, các góc BAC = 85o và ACB = 40o. Tính gần đúng diện tích tam giác ABC và độ dài đường cao AH của tam giác đó.

Bài 6 (5 điểm).

Tìm hệ số của x trong đa thức P(x) = (1 + x)(1 - 2x)(1 + 3x)(1 - 4x)...(1 - 2010x)(1 + 2011x).

Bài 7 (5 điểm).

Cho hình thang cân ABCD có đáy lớn AB ngoại tiếp 1 đường tròn bán kính r = √3, góc DAB = 40o. Tính gần đúng độ dài các cạnh đáy và đường chéo của hình thang ABCD.

Bài 8 (5 điểm).

Cho dãy số (un) n ≥ 1 xác định như sau: . Tính gần đúng giá trị u2011.

Bài 9 (5 điểm).

Cho 2 số thực dương x, y thoả mãn x + y = năm. Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = (x5 + 5)(y5 + 5).

Bài 10 (5 điểm).

Cho hình chóp S.ABC nội tiếp trong 1 mặt cầu có bán kính . Biết rằng SA = SB = SC và góc ASB = ASC = BSC = 40o. Tính gần đúng thể tích của khối chóp S.ABC.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download