hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Lý khối A,Đề thi thử đại học môn Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia lần một 5 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hữu ích môn Vật lý dành cho các bạn ôn thi tốt nghiệp môn vật lý, luyện thi đại học môn Lý khối A. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia môn Vật lý

SỞ GD - ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2015
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề thi 123

Câu 1: Tại Hà Nội, 1 máy đang phát sóng điện từ. Xét 1 phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t, tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

A. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.         B. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc.

C. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây.            D. độ lớn bằng không.

Câu 2: Một vật động dao tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

A. li độ và tốc độ.                                              B. biên độ và tốc độ.

C. biên độ và năng lượng.                                  D. biên độ và gia tốc.

Câu 3: Một dây đàn có chiều dài l = 90cm, 2 đầu nhất mực. Sóng ngừng trên dây có bước sóng dài nhất bằng

A. 180cm.                B. 45cm.                  C. 90cm.                  D. 22,5cm.

Câu 4: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào 2 đầu điện trở R, 2 đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, 2 đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt là 3A, 4A, 5A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch có giá trị gần nhất với giá trị là

A. một,41A.                 B. 6A.                       C. hai,71A.                   D. hai,44A.

Câu 5: Cùng 1 nốt La nhưng phát ra từ đàn ghi ta và đàn violon nghe khác nhau là do

A. chúng có độ cao khác nhau.                              B. chúng có năng lượng khác nhau .

C. chúng có độ to khác nhau.                                 D. chúng có âm nhan sắc khác nhau.

Câu 6: Nếu ánh sáng huỳnh quang có màu lam thì ánh sáng kích thích có thể là

A. màu đỏ.                B. màu lục.                C. màu cam.                  D. màu chàm.

Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài 1m, đầu trên nhất mực đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm treo cách mặt đất hai,5m. Ở thời điểm ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1 góc α = 0,09 rad rồi thả nhẹ khi con lắc gần đây vị trí cân bằng thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời điểm t = 0,55s có giá trị gần với giá trị nào nhất

A. năm,năm m/s                 B. một m/s                    C. 0,28 m/s                    D. 0,57m/s

Câu 8: Môt vật động dao điều hòa với biên độ A và tần số f. Thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường có độ dài bằng A là:

A. f/4.                        B. 1/3f.                      C. 1/6f.                           D. 1/4f.

Câu 9: Một mạch động dao gồm có cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Nếu gọi Imax là dòng điện cực đại trong mạch thì hệ thức liên hệ điện tích cực đại trên bản tụ Qmax và Imax là

 

Câu 10: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là

 

Câu 11: Mạch điện xoay chiều như hình vẽ.

 Hộp X chứa các phần tử R2, L, C2 mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều vào 2 đầu mạch AB có tần số 50Hz và giá trị hiệu dụng 220V thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng √2 (A). Biết R1 = 40Ω và giả dụ tại thời điểm t(s) cường độ dòng điện i = 2A thì ở thời điểm (1 + 1/400)s, điện áp uAB = 0(V) và đang giảm. Công suất của đoạn mạch MB bằng

A. 400W.                   B. 200W.                    C. 120W.                       D. 140W.

Câu 12: Một mạch điện RLC nối tiếp có C = (ω2L)-1 được nối với nguồn xoay chiều có U0 xác định. Nếu ta tăng dần giá trị của C thì

A. công suất của mạch tăng lên rồi giảm.             B. công suất của mạch tăng.

C. công suất của mạch không đổi.                       D. công suất của mạch giảm.

Câu 13: Một vật động dao điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là

A. v24 + a22 = A2.    B. v2/ω2 + a2/ω4 = A2.     C. v2/ω2 + a2/ω2 = A2.     D. ω2/v2 + a2/ω4 = A2.

Câu 14: Dựa vào tác dụng nào sau đây của tia tử ngoại mà người ta có thể tìm được vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại?

A. kích thích phát quang.                                        B. nhiệt.

C. hủy diệt tế bào.                                                  D. gây ra hiện tượng quang điện.

Câu 15: Một con lắc đơn khi động dao với biên độ góc thì lực căng dây lúc gia tôc cực tiểu là T1, khi động dao với biên độ góc  α = 600 thì lực căng dây lúc gia tốc cực tiểu là T2. Tỉ số T1/T2

A. 0,79.                  B. một,27.                   C. bảy,9.                   D. 9,bảy.

Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn sóng S1 và S2 cách nhau 11 cm và dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước có cùng phương trình u1 = u2 = 5cos(100πt) mm.Tốc độ truyền sóng v = 0,năm m/s và biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Chọn hệ trục xOy thuộc mặt phẳng mặt nước khi yên lặng, gốc O trùng với S1, Ox trùng S1S2. Trong không gian, phía trên mặt nước có một chất điểm chuyển động mà hình chiếu (P) của nó với mặt nước chuyển động với phương trình quỹ đạo y = x + hai và có tốc độ v1 = 5√2 cm. Trong thời gian t = hai (s) kể từ lúc (P) có tọa độ x = 0 thì (P) cắt bao nhiêu vân cực đại trong vùng giao thoa của sóng?

A. 22.                      B. 15.                     C. 13.                      D. 14.

Câu 17: Một mạch động dao LC gồm 1 cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π(mH) và 1 tụ điện có điện dung C = 0,8/ π(μF). Tần số riêng của động dao trong mạch là

A. 25kHz.                 B. hai,5kHz.               C. 50kHz.                D. 12,5kHz.

Câu 18: Nguồn sóng ở O động dao với tần số 10Hz. Dao động truyền đi với vận tốc 0.4m/s trên dây dài, trên phương này có 2 điểm P và Q với PQ = 15cm, P ở giữa O và Q, Cho biên độ sóng a = 10mm và biên độ không đổi thay khi sóng truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 0,5cm di chuyển theo chiều dương thì li độ tại Q là

A. - 8.66mm.             B. - 10mm.               C. 8.66mm.               D. -5mm

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download