hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Toán lớp 12 GDTX, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Toán lớp 12 GDTX có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi giải toán trên Máy tính

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia 5 2013 môn Toán lớp 12 GDTX.

Đề thi môn Toán:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2013

MÔN: TOÁN - LỚP 12 GDTX CẤP THPT

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/03/2013

Bài 1 (5 điểm)

Cho biểu thức .

Tính giá trị của A khi tanx = một,324

Bài 2 (5 điểm).

Tính giá trị của tham số m biết rằng hàm số đạt cực đại tại x = -1

Bài 3 (5 điểm)

Tìm giá trị của tham số m (m > 0), sao cho phương trình có nghiệm thực độc nhất.

Bài 4 (5 điểm).

Một người gởi 9,8 triệu đồng hà tằn hà tiện với lãi suất 8,4%/năm và lãi suất hàng 5 được nhập vào vốn. Hỏi theo cách đó thì sau bao nhiêu 5 người đó thu được tổng số tiền 20 triệu đồng (biết rằng lãi suất không thay đổi)

Bài 5 (5 điểm).

Tìm giá trị đúng của m và n để đường thẳng (d): y = mx + n là tiếp tuyến của elip tại điểm A(1; 2) và (E) đi qua điểm 

Bài 6 (5 điểm).

Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' biết độ dài cạnh bên là 2cm, đáy là tam giác ABC vuông tại A, AB = (cm), AC = (cm) và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC.

a) Tính thể tích khối chóp A'.BCC'B'.

b) Tính góc giữa 2 đường thẳng AA' và BC (thể tích tính theo công ty cm3, góc giữa hai đường thẳng làm tròn đến độ, phút).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download