hoặc
Tài liệu học tập Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

 Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 5 2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2005 của Chính phủ quy định yếu tố thi hành 1 số điều của Pháp lệnh Thú y.

Tên tôi là: ......................................................................................

Ngày tháng 5 sinh: ........................................................

Địa chỉ thường trú: .......................................................................

Bằng cấp chuyên môn: .............................................................

Số văn bằng: ................................................................................

Ngày cấp: .......................................................................................

Trường cấp: .....................................................................................

Nay yêu cầu Quý Cục cấp Chứng chỉ hành nghề:

  • Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y
  • Xuất khẩu, nhập cảng thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y
  • Thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y

Tại Doanh nghiệp/Công ty: .............................................

Địa chỉ hành nghề: ...........................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download