hoặc
Tài liệu học tập Giao tiếp anh văn qua điện thoại, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.95 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giao tiếp anh văn qua điện thoại có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ngoai ngu,anh van giao tiep,
A: Hello, can I speak to Amanda please? Chào, xin cho tôi chuyện trò với Amanda?B: Speaking (= This is Amanda speaking here). Tôi đang chuyện trò (= Đây là Amanda đang nói chuyện).A: Hi, is Andy there? Chào, Andy có ấy không?
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download