hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT A Kim Bảng, Hà Nam, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Vật lý trường THPT A Kim Bảng, Hà Nam có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Lý khối A,Đề thi thử đại học môn Vật lý có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia 5 2015 môn Vật lý trường THPT A Kim Bảng, Hà Nam là đề thi thử đại học môn Vật lý có đáp án mà tailieuhoctap.com muốn gởi đến các bạn tham khảo, nhằm có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2015, ôn thi đại học môn Vật lý, thử sức trước các kì thi quan trọng sắp đến.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: Vật lí

Thời gian: 90 phút

Đơn vị: Trường THPT A Kim Bảng

Chủ đề: Dao động cơ

Câu 1: Dao động tắt dần có

A. Tần số giảm dần theo thời gian.        B. Chu kì giảm dần theo thời gian.

C. Cơ năng giảm dần theo thời gian.     D. Pha giảm dần theo thời gian.

Câu 2: Một vật ngả nghiêng điều hòa với phương trình x = -5cos4πt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Biên độ và pha ban đầu của ngả nghiêng lần lượt là

A. A = năm (cm) và φ = 0 (rad)                 B. A = năm (cm) và φ = 4π (rad)

C. A = năm (cm) và φ = 4πt (rad)              D. A = năm (cm) và φ = π (rad)

Câu 3: Vận tốc của 1 chất điểm ngả nghiêng điều hòa có độ lớn khi đại khi nào?

A. Khi li độ có độ lớn cực đại             B. Khi li độ bằng không.

C. Khi pha cực đại                            D. Khi gia tốc có độ lớn cực đại.

Câu 4: Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm, 1 học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn l = (800 ± 1) mm thì chu kì ngả nghiêng là T = (1,78 ± 0,02) s. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là

A. (9,75 ± 0,21) m/s2     B. (10,hai ± 0,24) m/s2     C. (9,96 ± 0,21) m/s2      D. (9,96 ± 0,24) m/s2

Câu 5: Đưa con lắc đơn có chiều dài dây treo không đổi lên cao và cho ngả nghiêng với biên độ nhỏ, chu kì ngả nghiêng của con lắc

A. Không đổi vì chiều dài của dây treo con lắc không đổi.

B. Tăng vì gia tốc trọng trường giảm

C. Giảm vì gia tốc trọng trường tăng

D. Giảm vì không khí loãng hơn, lực cản của không khí lên con lắc giảm.

Câu 6: Một vật ngả nghiêng điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + π/2), gốc thời gian được chọn là

A. Lúc vật ở vị trí biên âm              B. Lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương

C. Lúc vật ở vị trí biên dương         D. Lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

Câu 7: Một vật có khối lượng 200g, ngả nghiêng điều hòa với phương trình x = 5sin4t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cơ năng ngả nghiêng của vật này bằng

A. hai (mJ)              B. 40 (J)            C. 10 (J)            D. 4 (mJ)

Câu 8: Một vật có khối lượng 100g thực hiện ngả nghiêng là tổng hợp của 2 ngả nghiêng điều hòa cùng phương, có phương trình ngả nghiêng là: x1 = 2√3cos(20t + π) (cm), x2 = 4√3cos(20t - π/3) (cm). Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại là

A. 0,sáu N               B. một,8 N             C. hai,4 N             D. 3,sáu N

Câu 9: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l và vật có khối lượng m ngả nghiêng tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 với biên độ góc α0 sao cho lực căng của dây Fmax = 3Fmin. Khi lực căng của sợi dây F = 2Fmin thì gia tốc của vật là

A. 10 m/s2           B. năm,năm m/s2        C. 8,sáu m/s2         D. bảy,hai m/s2

Câu 10: Một ngả nghiêng điều hòa mà ba thời điểm liên tiếp t1; t2; t3 với t3 – t1 = 2(t3 – t2) = π/10 (s) gia tốc có giá trị tương ứng là a1 = - a2 = - a3 = √2 (m/s2) thì tốc độ cực đại của ngả nghiêng là

A. 20√2 cm/s      B. 40√2 cm/s     C. 20 cm/s          D. 10√2 cm/s

Câu 11: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên nhất thiết, đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m = 100 g. Từ vị trí cân bằng, kéo vật nặng xuống dưới để lò xo bị giãn 15 cm rồi thả nhẹ thì con lắc ngả nghiêng điều hòa với cơ năng W = 12,năm mJ. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Kể từ lúc thả tay, vật qua vị trí lò xo bị giãn bảy,năm cm lần đầu tiên tại thời điểm

A. π/10 (s)          B. π/25 (s)         C. π/15 (s)          D. π/30 (s)

Chủ đề: Sóng cơ và sóng âm

Câu 12: Chọn câu sai. Một âm La của đàn piano và 1 âm La của đàn Violon có thể cùng

A. Âm nhan sắc          B. Độ to            C. Độ cao             D. Cường độ

Câu 13: Sự giao thoa sóng trên mặt chất lỏng được gây ra bới 2 nguồn sóng A, B ngả nghiêng cùng phương vuông góc với mặt chất lỏng, cùng tần số. Trung điểm I của AB không ngả nghiêng khi 2 nguồn A, B có

A. Cùng biên độ, cùng pha                   B. Cùng biên độ, ngược pha

C. Cùng biên độ, vuông pha                  D. Khác biên độ, ngược pha

Câu 14: Tại 1 bên bờ vực sâu, 1 người thả rơi 1 viên đá xuống vực, sau thời gian 2s thì người đó nghe thấy tiếng viên đá va vào đáy vực. Coi di chuyển của viên đá là rơi tự do, lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2; tốc độ âm trong không khí là 340 m/s. Độ sâu của đáy vực gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 19 m                     B. 340 m                     C. 680 m                      D. 20 m

Câu 15: Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân, mức cường độ âm ở 1 số khu vực của 1 nhà máy phải giữ sao cho không vượt quá 85 dB. Biết cường độ âm chuẩn bằng 10-12 W/m2. Cường độ âm cực đại mà nhà máy đó quy định gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 3,16.10-21 W/m2     B. 0,năm.10-4 W/m2         C. 3,16.10-4 W/m2        D. 3,16.1020 W/m2

Câu 16: Tại 2 điểm A, B trên mặt nước có 2 nguồn sóng ngả nghiêng với cùng tần số 100 Hz và đồng pha với nhau. Khoảng cách AB là 15cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 200 cm/s. Số điểm ngả nghiêng với biên độ cực đại trong đoạn AB là

A. 15                         B. 14                          C. sáu                             D. 7

Câu 17: Tại 2 điểm A, B trên mặt chất lỏng cách nhau 8 cm có 2 nguồn sóng ngả nghiêng theo phương thẳng đứng với các phương trình: uA = uB = Acos(2πft). C và D là 2 điểm trên mặt chất lỏng sao cho ABCD là hình vuông. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = √2 - một (m/s). Để trên đoạn CD có đúng 5 điểm, tại đó các phần tử ngả nghiêng với biên độ cực đại thì tần số ngả nghiêng của nguồn phải thỏa mãn

A. f ≥ 25 Hz              B. 12,năm Hz ≤ f < 25,0 Hz   C. f ≤ 12,năm Hz             D. 25,0 Hz ≤ f < 37,năm Hz

Câu 18: Tại 2 điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có 2 nguồn giống nhau. Điểm M nằm trên mặt nước và nằm trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB 1 khoảng nhỏ nhất bằng 4√5 cm luôn ngả nghiêng cùng pha với I. Điểm N nằm trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A, cách A 1 khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N ngả nghiêng với biên độ cực tiểu?

A. 9,22 cm               B. hai,14 cm                      C. 8,75 cm                  D. 8,57 cm

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

1. C; hai. D; 3. B; 4. D; năm. B; sáu. D; bảy. D; 8. C; 9. D; 10. C

11. C; 12. A; 13. B; 14. A; 15. C; 16. A; 17. D; 18. B; 19. D; 20. C

21. B; 22. C; 23. A; 24. D; 25. A; 26. D; 27. C; 28. C; 29. B; 30. A

31. B; 32. B; 33. B; 34. A; 35 A; 36. A; 37. B; 38. B; 39. C; 40. A

41. C; 42. D; 43. C; 44. A; 45. B; 46. D; 47. A; 48. B; 49. C; 50. C

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download