hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp phép xây dựng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp phép xây dựng có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xây dựng - Nhà đất,Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . .

1. Tên chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: .................................................Chức vụ: .............................................

- Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................

- Số nhà: ................. Đường ..............................Phường (xã) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: .............................................................................................................

- Số điện thoại: .................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ......................................................................................................

- Lô đất số:.................................................Diện tích ................................................ m2.

- Tại: ......................................................... Đường: .........................................................

- Phường (xã) .............................................Quận (huyện) ...............................................

- Tỉnh, thành phố: ............................................................................................................

- Nguồn gốc đất: ...............................................................................................................

3. Nội dung xin phép: ......................................................................................................

- Loại công trình: .......................................................Cấp công trình: ............................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download