hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Ngữ văn - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Ngữ văn

ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ một, LỚP 8

Đề số 1: (Thời gian làm bài: 90 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Mỗi câu trắc nghiệm 0, 25 điểm.
Câu tự luận 13 được hai điểm, câu 14 được năm điểm.

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (12 câu, 3 điểm, mỗi câu 0,25 điểm) Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái trước câu trả lời đúng

1. Việc đưa chi tiết miêu tả vào văn bản tự sự có tác dụng gì?
A. Giới thiệu nhân vật, sự việc, cốt truyện, tình huống
B. Trình bày diễn biến của sự việc, hành động, nhân vật
C. Làm vượt trội tính chất, mức độ của sự việc, nhân vật, hành động
D. Bày tỏ trực tiếp thái độ cảm xúc của nhân vật và người viết trước sự việc, nhân vật, hành động

2. Văn bản Ôn dịch, thuốc lá thuộc kiểu văn bản nào?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Thuyết minh
D. Nghị luận

3. Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nói quá?
A. Bác đã đi rồi sao Bác ơi?
    Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.
B. Thân em vừa trắng lại vừa tròn
    Bảy nổi ba chìm với nước non.
C. Bàn tay ta làm nên hầu hết
    Có sức người, sỏi đá cũng thành cơm.
D. Rồi cứ mỗi 5 rằm tháng tám
    Tựa nhau trông xuống dương thế cười.

4. Từ “Này” trong phần trích: “Này ! Ông giáo ạ! Cái giống nó cũng khôn!” (Lão Hạc) thuộc từ loại nào dưới đây ?
A. Thán từ
B. Quan hệ từ
C. Trợ từ
D. Tình thái từ

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download