hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Tin học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Tin học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Tin học.

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: TIN HỌC - CẤP: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

TỔNG QUAN ĐỀ THI

STT Tên bài File chương trình
1 Bảng kết quả bóng đá Bai1.*
2 Hình xoắn ốc Bai2.*
3 Chọn đội tuyển Olympic Bai3.*

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập tr ình được sử dụng tương ứng là Pascal, Free Pascal hoặc C++.

Bài 1: (5 điểm) Bảng kết quả bóng đá

Bảng kết quả của một giải vô địch bóng đá được cho bởi ma trận vuông A(N,N): các phần tử ở đường chéo chính bằng 0, đội i thắng đội j thì A[i,j]=2, hoà thì A[i,j]=1, thua thì A[i,j]=0

a) Tìm các đội có số trận thắng lớn hơn số trận thua.

b) Tìm đội không thua trận nào.

c) Đội nào có đa dạng điểm nhất.

Bài 2: (7 điểm) Hình xoắn ốc

Nhập số tự nhiên N, tạo bảng vuông NxN các số một,hai,3,....N2 theo hình xoắn ốc.

Ví dụ: N = 5

Bài 3: (8 điểm) Chọn đội tuyển Olympic

Kết quả thi đấu nhà nước của N di chuyển viên (đánh số từ một tới N) trên M môn (đánh số từ một tới M) được đánh giá bằng điểm (giá trị nguyên không âm). Với vận động viên, ta biết điểm đánh giá trên từng môn của di chuyển viên đó. Các điểm này được ghi trong File văn bản có cấu trúc:

+ Dòng đầu ghi số di chuyển viên và số môn.

+ Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi các điểm đánh giá trên tất cả M môn của một di chuyển viên theo thứ tự môn thi một, hai ,.., M. Các dòng này được ghi theo vật dụng tự vận động viên một, hai, .., N.

+ Các số ghi trên 1 dòng cách nhau 1 dấu cách.

Cần chọn ra K di chuyển viên và K môn để lập 1 đội tuyển thi đấu Olympic quốc tế, trong đó mỗi di chuyển viên chỉ được thi đấu một môn (1<=K<=M,N), sao cho tổng số điểm của các di chuyển viên trên các môn đã chọn là lớn nhất.

Yêu cầu:

Đọc bảng điểm từ một File văn bản (Tên File vào Từ bàn phím), sau đó cứ mỗi lần nhận 1 giá trị K nguyên dương từ bàn phím, chương trình đưa lên màn hình kết quả tuyển chọn dưới dạnh K cặp (i,j) với nghĩa di chuyển viên i được chọn thi đấu môn j và tổng số điểm tương ứng với cách đã chọn. Chương trình kết thúc khi nhận được giá trị K=0.

Các giá trị giới hạn 1<=M,N<= 20

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download