hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Luận văn tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Dưới đây là mẫu Báo cáo tập sự tốt nghiệp đề tài: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiên Thiên Nhân để các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự sắp làm luận văn, đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo thêm cho bài luận của mình.

Báo cáo tập sự tốt nghiệp đề tài công tác tuyển dụng nhân sự

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nhất là khi Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước các cơ hội phát triển và các thách thức mới. Điều đó đỏi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam giả dụ không muốn bị đào thải phải không dừng làm mới và hoàn thiện mình. Nhiều doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng với tình hình mới đã nâng cao được hiệu quả trong hoạt động buôn bán cũng như củng cố vị thế, nâng cao uy tín của mình, đứng vững và phát triển trên thị trường đầy cạnh tranh.

Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít các doanh nghiệp còn thụ động, phản ứng chậm chạp với các biến động của nền kinh tế. Không phát huy được các điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của mình để kết cục là bị đào thải trong quy luật vốn hà khắc của nền kinh tế thị trường.

Có đa dạng chi tiết tạo nên sự thành công của doanh nghiệp, nguồn lực là 1 trong các chi tiết đó: Nguồn lực tài chính, nguồn lực nhân sự… Nguồn lực nào cũng quan trọng và cùng hỗ trợ cho nhau tạo nên sự thành công của doanh nghiệp đó. Một doanh nghiệp cho dù có nguồn tài chính phong phú vững mạnh cũng trở nên vô nghĩa khi thiếu đi chi tiết con người. Con người sẽ biến các máy móc trang bị hiện đại phát huy có hiệu quả hoạt động của nó trong việc tạo thành sản phẩm.

Nói tới con người trong 1 tổ chức không phải là 1 con người chung chung mà là nói đến số lượng và chất lượng hay chính là năng lực phẩm chất, công suất, hiệu quả làm việc của người lao động. Tất cả các hoạt động trong 1 doanh nghiệp đều có sự tham gia trực tiếp hay gián tiếp của con người, giả dụ doanh nghiệp tạo dựng sử dụng tốt nguồn này thì đó là 1 lợi thế rất lớn so với các doanh nghiệp khác trên thị trường.

Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động buôn bán, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự - "đầu vào" để có 1 nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức phải được đặt lên hàng đầu.

Xuất phát từ sự đổi thay về cách nhận thức của bản thân về công tác tuyển dụng nhân sự và tầm quan trọng của nó, trong thời gian tìm hiểu thực tế tại môi trường công ty em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiên Thiên Nhân” để có thể hiểu biết thêm về công tác tuyển dụng nhân sự và đóng góp ý kiến của mình để phần nào đó nâng cao chất lượng tuyển dụng cho công ty TNHH Thiên Thiên Nhân.

2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài

Tập trung chính yếu vào các vấn đề nhân sự và đặc thù là công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty trong thời kỳ hiện nay và kế hoạch trong tương lai.

3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Trên cơ sở nghiên cứu các lý luận căn bản và thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự của công ty, phát hiện ra các ưu thế và các mặt còn tồn tại để yêu cầu 1 số biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự, giúp cho doanh nghiệp có được hàng ngũ lao động chất lượng cao.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài, các phương pháp được nghiên cứu trong bài báo cáo chính yếu là: Phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn và phương pháp thu thập thông tin thực tế từ công ty.

Phương pháp thu thập thông tin:

Thu thập thông tin trực tiếp tại Công ty, tham khảo tài liệu số liệu lao động của các 5 trước còn lưu giữ lại, các văn bản của Công ty. Sự hướng dẫn trực tiếp và giúp đỡ của lãnh đạo Công ty. Những kiến thức học được từ các bài giảng, sách giáo khoa, tài liệu của các giảng viên trong và ngoài nhà trường, thông tin trên internet, các bài luận văn, báo cáo tập sự của sinh viên các 5 trước.

Phương pháp quan sát:

Việc quan sát cung cấp sự hiểu biết về các gì các thành viên của tổ chức thực sự đang làm. Nhìn nhận trực tiếp các quan hệ tồn tại giữa các người ra quyết định và các thành viên khác của tổ chức

5. Bố cục của đề tài

Bố cục của đề tài được chia làm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận.

Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiên Thiên Nhân.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thiên Thiên Nhân.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download