hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo tốt nghiệp: Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo tốt nghiệp: Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kinh tế,Báo cáo tốt nghiệp ngành Kinh tế

Bài báo cáo tập sự tốt nghiệp ngành Kinh tế với đề tài: Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, với đề tài nghiên cứu này các bạn sinh viên 5 cuối ngành Kinh tế có thêm tài liệu và đề tài tham khảo để sẵn sàng cho kỳ tập sự tốt nghiệp của mình. Chúc các bạn có 1 kỳ báo cáo tập sự tốt đẹp!

Báo cáo tốt nghiệp: Một số phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

LỜI NÓI ĐẦU

Trong đa dạng 5 trở lại đây, nền kinh tế nước ta đã có 1 bước đột phá lớn: đó là sự chuyển đổi từ cơ chế tụ họp quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp được tự do kinh doanh và có đa dạng điều kiện để phát triển. Khi tham gia kinh doanh, các doanh nghiệp thường đặt ra đa số mục tiêu, trong đó mục tiêu lớn và căn bản nhất là bán được hàng hoá và thu được đa dạng lợi nhuận.

Để thực hiện được các mục tiêu này đòi hỏi doanh nghiệp trước hết phải kiến lập được 1 thị trường riêng có của mình và tìm mọi cách để mở rộng và chiếm lĩnh thị trường EU. Đây là điều kiện quan trọng quyết định tới sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc mở rộng và phát triển thị trường không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng thực hiện được bởi nó còn phụ thuộc vào đa số yếu tố như: Môi trường kinh doanh, khả năng tài chính, trình độ chuyên môn và năng lực quản lý của doanh nghiệp.

Vì vậy để có thể thực hiện mục tiêu phát triển thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải căn cứ vào tình hình kinh doanh của công ty mình và nguồn lực hiện có nhằm đưa ra các biện pháp và phương hướng kinh doanh hợp lý và có tính khả thi. Mỗi biện pháp, định hướng đúng đắn hay sự thích nghi kịp thời trước các diễn biến phức tạp của thị trường sẽ giúp cho doanh nghiệp đứng vững và tồn tại trên thị trường đó.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phát triển thị trường, áp dụng các kiến thức đã được học trên ghế nhà trường, tính hợp với sự tìm hiểu thực tế trong thời gian tập sự tại công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, em đã chọn đề tài: “MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH" để nghiên cứu và phát triển thành luận văn của mình.

Phạm vi nghiên cứu: Do điều kiện nguồn lực và thời gian có hạn nên đề tài chủ yếu kể đến tới thị trường đầu ra của công ty.

Kết cấu của đề tài:

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về thị trường của doanh nghiệp.

Chương II: Thực trạng thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình trong các 5 gần đây.

Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển thị trường của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download