hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Trường THCS Quảng Phương, Quảng Bình (Đề 5), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Thể dục - Trường THCS Quảng Phương, Quảng Bình (Đề 5) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Thể dục
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG
HUYỆN QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN THỂ DỤC, LỚP 9

Đề số 5

Em hãy thực hiện động tác “Ném bóng xa có đà” (tính thành tích)

1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra

- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những người xung quanh, Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên rộng rãi mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ), sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử 1 đến hai lần.

- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy thành tích lần ném cao nhất

2. Đáp án và biểu điểm

- Điểm 9-10. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác của 4 giai đoạn; Thành tích: tối thiểu 40 m (nam), tối thiểu 25m (nữ).

- Điểm 7-8. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác của 4 giai đoạn; Thành tích: tối thiểu 30 m (nam), tối thiểu 20m (nữ)

- Điểm 5-6. Thực hiện đúng căn bản đúng kĩ thuât động tác của 4 giai đoạn; Thành tích: tối thiểu 25 m (nam), tối thiểu 15m (nữ).

- Điểm dưới năm. Thực hiện chưa đúng kĩ thuât động tác của 4 giai đoạn;Thành tích: dưới 25m (nam), d ưới 15m (nữ).

Chú ý:

Những học sinh có bệnh hoặc thể chất kém, giáo viên có thể miễn kiểm tra. Những học sinh không đạt sẽ kiểm tra lại vào buổi khác. Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download