hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1331/BNN-TC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1331/BNN-TC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Kế toán - Kiểm toán,Cấp username và đường truyền truy cập hệ thống TABMIS cho đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn 1331/BNN-TC về cấp username và đường truyền truy hỏi cập hệ thống TABMIS cho tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
Số: 1331/BNN-TC
V/v: Cấp username và đường truyền truy hỏi cập
hệ thống TABMIS cho các tổ chức trực thuộc
Bộ Nông nghiệp và PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 5 2013

 Kính gửi: Ban Triển khai TABMIS - Bộ Tài chính

Triển khai hệ thống TABMIS tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo công văn số 814/BTC-KBNN ngày 15/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán dự toán NSTW trên TABMIS, Bộ đã thực hiện rà soát lại danh sách các tổ chức dự toán trực thuộc Bộ nằm trong đối tượng triển khai của hệ thống TABMIS. Trên cơ sở phân cấp của Bộ và quy mô tổ chức của tổ chức, đề nghị Ban triển khai cấp username và đường truyền theo thứ tự ưu tiên cho các tổ chức sau:

1. Tổng cục Thủy sản

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: năm tổ chức cấp 3

2. Tổng cục Thủy lợi

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: bảy tổ chức cấp 3

3. Tổng cục Lâm nghiệp

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 8 tổ chức cấp 3

4. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 21 tổ chức (cấp 3), 25 tổ chức (cấp 4)

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

5. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 13 tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: 171 Tây Sơn Đống Đa Hà Nội

6. Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 16 tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội

7. Cục Thú y

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 16 tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

8. Cục Bảo vệ thực vật

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 18 tổ chức cấp 3

- 149 Hồ Đắc Di - Quận Đống Đa - Hà Nội

9. Viện Chăn nuôi

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 13 tổ chức cấp 3

- Xã Thụy Phương, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

10. Viện Thú y

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: 3 tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Số 86 đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

11. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: năm tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Số sáu Nguyễn Công Trứ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

12. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: bảy tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình - HN

13. Viện quy hoạch và giao diện nông nghiệp

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: năm tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Số 61 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

14. Viện Cơ điện Nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: bảy tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

15. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: bảy tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

16. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

- Số tổ chức cấp dưới trực thuộc: sáu tổ chức cấp 3

- Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận I, Tp.HCM

Đề nghị Ban triển khai TABMIS cấp username và đường truyền cho các tổ chức trên./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH

(Đã ký)

Phạm Văn Hưng

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download