hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Sở GD-ĐT Bình Dương

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn lớp 9, sẵn sàng thi lên lớp 10: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2012 - 2013 môn Toán (Có đáp án).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (1 điểm):

Cho biểu thức: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2012 - 2013 môn Toán

1/ Rút gọn biểu thức A

2/ Tính giá trị của x khi A = 1

Bài 2 (1,năm điểm):

1/ Vẽ đồ thị (P) hàm số y = x2/2

2/ Xác định m để đường thẳng (d): y = x – m cắt (P) tại điểm A có hoành độ bằng một. Tìm tung độ của điểm A

Bài 3 (2 điểm):

1/ Giải hệ phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Bình Dương năm học 2012 - 2013 môn Toán

2/ Giải phương trình: x4 + x2 – sáu = 0

Bài 4 (2 điểm):

Cho phương trình x2 – 2mx – 2m – năm = 0 (m là tham số)

1/ Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m

2/ Tìm m để |x1 - x2| đạt giá trị nhỏ nhất (x1; x2 là 2 nghiệm của phương trình)

Bài 5 (3,năm điểm):

Cho đường tròn (O) và điểm M ở ngoài đường tròn. Qua M kẻ các tiếp tuyến MA, MB và cát tuyến MPQ (MP < MQ). Gọi I là trung điểm của dây PQ, E là giao điểm trang bị hai giữa đường thẳng BI và đường tròn (O). Chứng minh:

1/ Tứ giác BOIM nội tiếp. Xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó

2/ Góc BOM = góc BEA

3/ AE // PQ

4/ Ba điểm O; I; K thẳng hàng, với K là trung điểm của EA.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download