hoặc
Tài liệu học tập 50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 5,Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Nhằm giúp các em ôn tập các kiến thức căn bản đã được học tập ở trường trước khi bước vào kì thi học sinh chuyên nghiệp, chúng tôi xin giới thiệu tài liệu 50 bài toán bồi bổ học sinh chuyên nghiệp lớp năm (có lời giải) giành cho các em học sinh lớp năm, hi vọng sẽ giúp các em trong kì thi của mình.

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP năm - MÔN TOÁN

50 BÀI TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP năm (CÓ LỜI GIẢI)

Bài 51: Cho 2 hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm. Hãy tính diện tích phần gạch chéo.

Bài giải : Diện tích tam giác ABD là :
(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
Diện tích hình vuông ABCD là :
36 x hai = 72 (cm2)
Diện tích hình vuông AEOK là :

72 : 4 = 18 (cm2)
Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
r x r = 18 (cm2)
Diện tích hình tròn tâm O là :
18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
Diện tích tam giác MON = r x r : hai = 18 : hai = 9 (cm2)
Diện tích hình vuông MNPQ là :
9 x 4 = 36 (cm2)
Vậy diện tích phần gạch chéo là :
56,52 - 36 = 20,52 (cm2)

Bài 52: Bạn Toàn nhân 1 số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết hai chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 tổ chức. Toàn đã định nhân số nào với 2002 ?

Bài giải : Vì "đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.
Thừa số đồ vật 2 bị giảm đi số tổ chức là : 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).
Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ 1, và bằng 3965940 tổ chức.
Vậy thừa số thứ 1 là : 3965940 : 1980 = 2003.

Bài 53: Người ta cộng năm số và chia cho năm thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho 3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không ?

Bài giải : 138 là trung bình cộng của năm số, nên tổng năm số là : 138 x năm = 690.
Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.
Tổng của 2 số đầu tiên là : 690 - 444 = 246.
Số ở giữa là số đứng đồ vật ba, nên số ở giữa là : 381 - 246 = 135.

Bài 54: Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng và 10 cột. Hai bạn Tín và Nhi tô màu các ô, mỗi ô 1 màu trong 3 màu : xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo : "Lần nào tô xong hết các ô cũng có hai dòng mà trên hai dòng đó có 1 màu tô số ô dòng này bằng tô số ô dòng kia". Bạn Nhi bảo : "Tớ phát hiện ra bao giờ cũng có hai cột được tô như thế".
Nào, bạn hãy cho biết ai đúng, ai sai ?

Bài giải : Giả sử số ô tô màu đỏ ở toàn bộ các dòng đều khác nhau mà mỗi dòng có 10 ô nên số ô được tô màu đỏ ít nhất là :
0 + một + hai + 3 + 4 + năm + sáu + bảy + 8 + 9 = 45 (ô).
Lí luận xấp xỉ với màu xanh, màu tím ta cũng có kết quả như vậy.
Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng chỉ có 100 ô.
Chứng tỏ ít nhất phải có hai dòng mà số ô tô bởi cùng 1 màu là như nhau.
Đối với các cột, ta cũng lập luận xấp xỉ như trên. Do đó cả 2 bạn đều nói đúng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download