hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Lịch sử (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2011 - 2012 môn Lịch sử (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012
Ngày thi: 23/03/2012

MÔN THI: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

A. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1 (6,0 điểm)

Vì sao vào đầu 5 1930, yêu cầu bức thiết đặt ra của cách mạng Việt Nam là phải có 1 Đảng cộng sản hợp nhất trong cả nước? Yêu cầu đó đã được giải quyết như thế nào?

Câu 2 (6,0 điểm)

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ:

a. Âm mưu của Pháp-Mĩtrong việc xây dựng tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ?

b. Diễn biến chính của chiến dịch?

c. Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương?

B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 3 (3,0 điểm)

Trình bày sự phát triển “thần kì” của kinh tế Nhật Bản trong các 5 60 - 70 của thế kỉ XX. Những nhân tố nào dẫn tới sự phát triển của kinh tế Nhật Bản?

Câu 4 (3,0 điểm)

Hội nghị Ianta (2-1945) đã có các quyết định quan trọng nào và hệ quả của các quyết định đó?

C. LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG

Câu 5 (2,0 điểm)

Em hãy nêu 1 vài hiểu biết của mình về di tích lịch sử Thành nhà Hồ ở Thanh Hóa.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download