hoặc
Tài liệu học tập Luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng trên địa bàn TPHCM thời kỳ hậu WTO, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.56 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn thạc sĩ: Phát triển dịch vụ tài chính của ngân hàng trên địa bàn TPHCM thời kỳ hậu WTO có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài Cao học,
Trên cơ sở lý thuyết về phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại, đề tài này phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố, từ ấy đưa ra được các giải pháp căn bản nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng thời kỳ hậu WTO. Nhiệm vụ: - Trình bày luận cứ khoa học và thực tiễn về sự phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong công đoạn ngày nay. - Điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống NHTM trên địa bàn thành phố, tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, lý do của các hạn chế yếu kém, các bài học kinh nghiệm trong phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng công đoạn 2001-2006. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong quá trình hội nhập.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download