hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,

Chỉ thị số 20/2011/CT-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm thứ tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------------
Số: 20/2011/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng năm 5 2011

CHỈ THỊ
Về tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm thứ tự an toàn giao thông,
phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
_______________________

Từ đầu 5 2011 tới nay, tình hình thứ tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có chiều hướng xấu đi, tai nạn giao thông diễn ra rất phức tạp; so với cùng kỳ 5 trước tăng 02 vụ, tăng 73 người bị thương; đặc thù tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng trên cả đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Để kịp thời điểm phục tình hình, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện khẩn trương triển khai thực hiện 1 số nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT GIAO THÔNG, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN VĂN HÓA GIAO THÔNG KHI THAM GIA GIAO THÔNG

1. Ban An toàn giao thông thành phố chủ trì phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành viên, các sở - ngành thành phố, các quận - huyện:

- Xây dựng nội dung và kế hoạch tuyên truyền, rộng rãi giáo dục về pháp luật giao thông (Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang sông, kênh, rạch…) cho phù hợp với từng đối tượng (cán bộ công chức, viên chức, công nhân, nhân dân lao động, sinh viên, học sinh, từng khu dân cư, hộ gia đình).

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Liên Hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ”, hưởng ứng tích cực “Tuần lễ An toàn giao thông toàn cầu” và “Ngày tưởng vọng các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp và Ủy ban nhân dân các quận - huyện để tổ chức tổng kết tình hình thực hiện học tập, làm việc lệch ca, lệch giờ; yêu cầu các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới; báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất trong tháng bảy 5 2011.

- Phối hợp với Công an thành phố báo cáo kết quả thực hiện thí điểm việc tính hợp xử lý hành chính với giáo dục pháp luật giao thông đối với người vi phạm pháp luật giao thông.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân thành phố (VOH) và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thông tin về phương án tổ chức phân luồng, điều chỉnh giao thông, về tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố (đặc biệt vào giờ cao điểm).

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và các Hiệp hội vận chuyển biên biên soạn sổ tay thực hiện tần tiện nhiên liệu và chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng ý thức và hành vi văn hóa giao thông khi đi đường rộng rãi tới từng tổ chức, hợp tác xã và xã viên trong hoạt động vận chuyển, đặc thù hàng ngũ lái xe taxi, xe buýt, xe tải nặng, xe container, phụ xe, nhân viên dùng cho trên xe.

- Tổng kiểm tra các biển báo giao thông hiện có trên địa bàn thành phố, sang sửa, điều chỉnh cho phù hợp quy định, hoàn tất trong tháng sáu 5 2011; lắp đặt bổ sung hoàn thiện toàn bộ hệ thống biển báo này trong 5 2011.

3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

Tăng cường công tác tuyên truyền, rộng rãi giáo dục về pháp luật giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân lao động trên địa bàn; lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục về pháp luật giao thông trong các buổi sinh hoạt ở cơ quan, tổ chức, khu phố, tổ dân phố...; ít nhất 1 tháng 1 lần. Nêu cao tính kiểu mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh trong việc chấp hành và vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

4. Đề nghị Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:

Chủ trì, phối hợp Ban An toàn giao thông, Ủy ban nhân dân quận - huyện và các cơ quan liên quan thường xuyên phát động phong trào xây dựng ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong đoàn viên, sinh viên, học sinh Trung học phổ thông, thanh niên công nhân và thanh niên nông thôn thông qua các hoạt động hội thi, hội trại, chiến dịch “Mùa hè xanh”, hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông”.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download