hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục đăng kí quyền sở hữu công nghiệp

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử (với ít nhất 1 phần tử tích cực) và 1 số hoặc hầu hết các mối liên kết được gắn ngay lập tức bên trong hoặc bên trên tấm nguyên liệu bán dẫn để nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với thuật ngữ “IC”, “chíp”, “mạch vi điện tử”.

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và các mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Thủ tục đăng ký giao diện bố trí mạch tích hợp:

1. Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gởi qua bưu điện đến hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Thẩm định hình thức đơn: Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được xem là hợp lệ hay không.

- Ra thông báo chấp nhận/từ chối chấp nhận đơn hợp lệ:

+ Trong trường hợp đơn đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gởi cho người nộp đơn thông báo chấp nhận đơn, song song nêu rõ đối tượng nêu trong đơn có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao diện bố trí;

+ Trong trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gởi cho người nộp đơn thông báo từ chối chấp nhận đơn.

- Công bố đơn: Đơn được xem là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao diện bố trí.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại hội sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Qua bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ khai (02 tờ theo mẫu);

+ Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ giao diện bố trí (04 bộ);

+ Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo giao diện (04 mẫu);

+ Bản mô tả mạch tích hợp;

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;

- Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký giao diện bố trí: 03 tháng kể từ ngày công bố đơn.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, doanh nghiệp.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở hữu trí tuệ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cấp/từ chối cấp giấy chứng nhận.

- Giấy chứng nhận đăng ký giao diện bố trí.

8. Lệ phí:

- Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.

- Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 120.000 đồng.

- Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  (mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký giao diện bố trí:

+ Tác giả tạo thành giao diện bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

+ Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, công cụ vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật;

+ Trường hợp đa dạng doanh nghiệp, cá nhân cùng nhau tạo thành hoặc đầu tư để tạo thành giao diện bố trí thì các doanh nghiệp, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện giả dụ hầu hết các doanh nghiệp, cá nhân đó đồng ý;

+ Trường hợp giao diện bố trí được tạo thành do sử dụng cơ sở vật chất - công nghệ, kinh phi từ ngân sách Nhà nước: Trường hợp giao diện bố trí được tạo thành trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, công cụ vật chất - công nghệ, quyền đăng ký giao diện bố trí thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan Nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký giao diện bố trí;

Trường hợp giao diện bố trí được tạo thành trên cơ sở Nhà nước góp vốn (kinh phí, công cụ vật chất - kỹ thuật), 1 phần quyền đăng ký giao diện bố trí tương ứng với tỷ lệ góp vốn thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan Nhà nước là chủ phần vốn đầu tư của Nhà nước có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện phần quyền đăng ký giao diện bố trí;

Trường hợp giao diện bố trí được tạo thành trên cơ sở hợp tác nghiên cứu - phát triển giữa doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp, cá nhân khác, giả dụ trong thỏa thuận hợp tác nghiên cứu - phát triển không có quy định khác thì 1 phần quyền đăng ký giao diện bố trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước trong việc hợp tác đó, thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan Nhà nước tham gia hợp tác nghiên cứu - phát triển có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện quyền đăng ký giao diện bố trí.

- Điều kiện bảo hộ đối với giao diện bố trí:

+ Có tính nguyên gốc;

+ Có tính thương mại.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

- Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download