hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk năm 2012 - 2013 môn Toán có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10

Đề giúp các bạn lớp 9 sẵn sàng thi tuyển vào lớp 10, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk 5 2012 - 2013 môn Toán.

Đề thi vào lớp 10 trường Nguyễn Du:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐĂK LĂK

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN DU
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN
Ngày thi: 23/06/2012
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3,0 điểm)

1) Giải phương trình: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk 5 2012 - 2013 môn Toán

2) Chứng minh rằng: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk 5 2012 - 2013 môn Toán

Câu 2: (3,0 điểm)

1) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: 3xy + 6x + y - 52 = 0

2) Tìm các số thực x, y thỏa mãn: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Du tỉnh Đăk Lăk 5 2012 - 2013 môn Toán

Câu 3: (2,0 điểm)

Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Gọi C là điểm bất kỳ thuộc (O) (0 < CA < CB). Qua B vẽ đường thẳng d vuông góc AB, tiếp tuyến tại C cắt đường thẳng d tại D và đường thẳng AB tại E, OC cắt đường thẳng d tại F.

1) Chứng minh tứ giác BCEF là hình thang.

2) Gọi G là giao điểm của AC và EF. Giả sử tứ giác ODCG là hình bình hành. Tính OF theo R.

Câu 4: (1,0 điểm)

Xác định các góc của tam giác ABC biết AC < AB, đường cao AH và đường trung tuyến AM chia góc thành ba phần bằng nhau.

Câu 5: (1,0 điểm)

Số thực x đổi thay và thỏa mãn điều kiện: x2 + (3 - x)2 ≥ năm. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x4 + (3 - x)4 + 6x2(3 - x)2.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download