hoặc
Tài liệu học tập Công văn 3527/UBND-PCNC, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 3527/UBND-PCNC có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Văn hóa Xã hội,Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2013 và những năm tiếp theo

Công văn 3527/UBND-PCNC nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt hai 5 2013 và các 5 tiếp theo do thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 3527/UBND-PCNC
Về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt hai 5 2013 và các 5 tiếp theo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng bảy 5 2013

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

 Thực hiện Công văn số 702-CV/TU ngày 04 tháng sáu 5 2013 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt hai 5 2013 và các 5 tiếp theo.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt hai 5 2013 và các 5 tiếp theo như sau:

I. Đối với các sở - ngành thành phố:

1. Bộ Tư lệnh thành phố: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các quận - huyện, phường - xã, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 11 5 2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; công ty triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phát huy trách nhiệm, làm tốt vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp. Thường xuyên có kế hoạch đào tạo, bổ dưỡng nghiệp vụ cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, cán bộ làm công tác tuyển quân nắm vững Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu bảy về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đối với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phối hợp với các ngành chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; sau mỗi đợt giao quân phải công ty sơ tổng kết, rút kinh nghiệm ở từng cấp sát với thực tế kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân ưu thế, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục để góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân.

2. Công an thành phố: Chỉ đạo và hướng dẫn công an quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự cùng cấp thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT -BQP-BCA ngày 03 tháng năm 5 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội; quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn; tham gia xét phê duyệt nghĩa vụ quân sự bảo đảm chính xác, không để sai sót về chính trị, đạo đức của công dân trước và sau khi nhập ngũ; đặc thù quan tâm số công dân còn hộ khẩu ở địa phương nhưng làm việc và ở nơi khác, phải xác minh kỹ, có kết luận rõ ràng, giả dụ đủ điều kiện đưa vào danh sách gọi khám sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự, không để mất nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm công bằng trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân.

3. Sở Y tế: Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng và bệnh viện quận - huyện công ty quán triệt nắm chắc Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT - BYT-BQP ngày 17 tháng 10 5 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; củng cố Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng thành phần quy định; công ty đào tạo, bổ dưỡng nghiệp vụ cho đoàn khám và cán bộ y tế phường - xã, thị trấn nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ theo quy định trước khi sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không để xảy ra tình trạng thanh niên trúng tuyển vào quân đội loại trả về địa phương do không đủ sức khỏe.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT -BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 5 2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT -BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 5 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về việc tạm bợ hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ; chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học nghề trên địa bàn thành phố cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đang học ở các trường, số đã tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học về Ban Chỉ huy quân sự quận - huyện đúng thời gian theo quy định, tạo điều kiện thuận tiện cho địa phương quản lý nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

5. Sở Nội vụ: Chỉ đạo Phòng Nội vụ quận - huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận - huyện rà soát danh sách cán bộ, công chức (ưu tiên số đảng viên) hiện đang công tác còn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giả dụ đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, chính trị đạo đức đưa vào danh sách gọi nhập ngũ để nâng cao chất lượng giao quân hàng 5.

6. Sở Tài chính: Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính Kế hoạch các quận - huyện bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phân công của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tích cực tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện, làm cho nhân dân hiểu sâu nhan sắc về nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc; chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội; thường xuyên bám sát cơ sở kịp thời cùng với địa phương giải quyết các vướng mắc, nhất là đơn thư khiếu nằn nì, tố cáo của nhân dân về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

II. Đối với Ủy ban nhân dân các quận - huyện:

1. Chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục quán triệt Luật Nghĩa vụ quân sự và các Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 11 5 2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng 5, Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT -BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 5 2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT -BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 5 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 5 2007 của Chính phủ về việc tạm bợ hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ, Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT - BYT-BQP ngày 17 tháng 10 5 2011 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt quy trình tuyển quân “tròn khâu” với chất lượng cao, tuyển người nào, chắc người đó.

2. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng khám sức khỏe đúng thành phần quy định và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các bước quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó tập trung chỉ đạo ngay từ khâu phúc tra nắm nguồn, công ty xét phê duyệt chính trị, đạo đức và khám sức khỏe. Thực hiện tốt công tác bình cử, công khai, bảo đảm công khai minh bạch, công bằng, dân chủ trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn đảng viên, cán bộ công chức, công dân có trình độ học thức cao đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề vào quân đội.

3. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự; phấn đấu hàng 5 hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng 5 sau cao hơn 5 trước về tỷ lệ đảng viên, trình độ học thức và sức khỏe. Trước mắt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển quân đợt hai, góp phần hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh 5 2013 ở 3 cấp.

4. Thường xuyên quan tâm công ty đào tạo, bổ dưỡng cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận - huyện, phường - xã, thị trấn nắm vững Luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Thành phố, đặc thù hướng dẫn hợp nhất hệ thống văn bản pháp lý quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của Quân khu bảy và Bộ Tư lệnh thành phố.

5. Tổ chức Lễ giao nhận quân trọng thể đúng theo quy định; công ty lễ tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương chu đáo, động viên, khen thưởng kịp thời các quân nhân hoàn thành tuyệt vời nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ; công ty Hội trại tòng quân với đa dạng nội dung phong phú, nhiều, mang ý nghĩa giáo dục tuyền thống và động viên tinh thần thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Giao Bộ Tư lệnh thành phố theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện; thường xuyên có báo cáo, đề nghị các biện pháp cần thiết để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả.

Yêu cầu các sở - ban - ngành, quận - huyện công ty quán triệt triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Thành viên HĐ NVQS. TP;
- Bộ Tư lệnh thành phố;
- VPUB: CVP, PVP/PCNC, THKH;
- Phòng THKH, PCNC (2b);
- Lưu:VT, (PCNC/Di) H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download