hoặc
Tài liệu học tập Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Quảng Ngãi môn Toán THPT hệ bổ túc (2008 - 2009), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Quảng Ngãi môn Toán THPT hệ bổ túc (2008 - 2009) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẢNG NGÃI

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY 
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN: TOÁN THPT (Bổ túc)

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/01/2009

Bài 1 (5 điểm):
 

Bài 2 (5 điểm):

Tính các giá trị a, b, c giả dụ đường tròn x+ y+ ax + by + c = 0 đi qua ba điểm A(5;2), B(3;-4), C(4;7).

Bài 3 (5 điểm):

Tìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây) của phương trình: 2sin2x -  5sinxcosx - 8cos2x = 0

Bài 4 (5 điểm):

Tìm chữ số hàng trăm của số 19752010

Bài 5 (5 điểm):

Cho x670 + y670 = sáu,5678; x1340 + y1340. Tính gần đúng M = x2010 + y2010

Bài 6 (5 điểm):

Cho dãy số (un) biết u= 3, u2 = năm, ... , un+1 = 3u- 2un-1 - hai (n là số tự nhiên và n≥2)

a) Lập qui trình bấm phím tính un,

b)Tính u33 tổng S33 = u+ u+ ... + u33.

Bài 7 (5 điểm):

Tính gần đúng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 

Bài 8 (5 điểm):

Cho tam giác ABC có cạnh b = AC = 24cm, cạnh c = AB = 21cm, góc A = 500.

Tính cạnh a = BC và diện tích tam giác ABC.

Bài 9 (5 điểm):

Cho tam giác ABC có A(1,hai ; hai,3), B(4,năm ; sáu,6), C(-1,một ; -2,2).

Tính gần đúng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Bài 10 (5 điểm):

Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AB = bảy, BC = sáu, CD = năm, BD = 4 và chân đường vuông góc hạ từ A xuống mặt phẳng (BCD) là trọng tâm của tam giác BCD. Tính gần đúng thể tích của khối tư diện đó.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download