hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 1: Các khái niệm căn bản, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 3.57 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Phân tích và thiết kế giải thuật-Chương 1: Các khái niệm căn bản có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Nội dung:- Đệ quy và hệ thức truy tìm hồi- Phân tích độ phức tạp giải thuật- Phân tích giải thuật lặp- Phân tích giải thuật đệ quy- Chiến lược giao diện giải thuật- Thiết kế giải thuật kiểu “trực tiếp” (bruce-force)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download