hoặc
Tài liệu học tập Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Vật lý năm 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thi thử THPT Quốc gia tại TP. HCM: Đề thi, đáp án môn Vật lý năm 2015 có 13 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Lý khối A,Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

Từ ngày 11/05 tới ngày 14/05/2015 Sở giáo dục TP.HCM chính thức doanh nghiệp thi thử THPT Quốc gia 2015 cho hầu hết 8 môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia theo định hướng mới của Bộ giáo dục cho 8 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý. Môn Vật lý thi vào chiều trang bị ba ngày 12/5/2015.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

SỞ GD& ĐT TP HỒ CHÍ MINH

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn: Vật Lý
Thời gian thi: 90 phút

Mã đề 169

Câu 1 (ID: 98194): Trong các phản ứng hạt nhân, luôn có sự bảo toàn

A. khối lượng              B. sốproton              C. số notron             D. số nuclon

Câu 2 (ID: 98195): Năng lượng của nguyên tử hydro ứng với trạng thái ngừng thứn được cho bởi biểu thức En = -13,6/n2(eV), trong đó n là 1 số nguyên, n = một,hai,3,4 ....... lần lượt tương ứng với electron trên các quỹ đạo K, L, M, N ...... Khi electron chuyển từ quỹ đạo ngừng M về quỹ đạo ngừng K, nguyên tử hydro phát ra photon tương ứng với bức xạcó bước sóng

A. 102,bảy nm               B. 102,bảy μm             C. 164,3 nm              D. 164,3 μm

Câu 3 (ID: 98196): Sóng điện từ và sóng âm không có cùng tính chất nào sau đây?

A. Tốc độ truyền sóng trong chân không là 3.108m/s

B. Gây ra được hiện tượng giao thoa.

C. Tuân theo quy luật phản xạ, khúc xạ

D. Mang năng lượng

Câu 4 (ID: 98197): Một học sinh thực hành đo gia tốc trọng trường bằng cách dùng 1 con lắc đơn có chiều dài l = 63,năm cm. Khi cho con lắc chao đảo điều hòa, học sinh này đo được thời gian con lắc thực hiện 20 dao động toàn phần là 32 s. Lấy π2  = 9,87 . Gia tốc trọng trường tìm được tại nơi học sinh làm thí nghiệm là

A. 9,87 m/s2             B. 9,81 m/s2              C.10,00 m/s2              D. 9,79 m/s2

Câu 5 (ID: 98198): Đặt 1 đinh áp xoay chiều có giá trị cực đại U0 (giá trị hiệu dụng U) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I0 (giá trị hiệu dụng I) và lệch pha so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch 1 góc φ. Biểu thức nào sau đây sai khi được dùng để tính công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch?

A. UIcosφ                 B. 0,năm.RI2                  C. U0I0cosφ                D. RI2

Câu 6 (ID: 98199): Hai chao đảo điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là sáu cm và 8 cm. Biên độ dao động tổng hợp của 2 chao đảo này không thể có giá trị nào sau đây?

A. sáu cm                  B. 15 cm                    C. 8 cm                     D. 4 cm

Câu 7 (ID: 98200): Tia hồng ngoại và tia tử ngoại không có tính chất chung nào sau đây?

A. Có thể kích thích sự phát quang của 1 số chất         B. Có bản tính là sóng điện từ

C. Là các tia không nhìn thấy                                          D. Không bị lệch trong điện trường, từ trường

Câu 8 (ID: 98201): Trên mặt nước có 2 nguồn tính hợp chao đảo điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước trong vùng giao thoa, phần tử tại M chao đảo với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của 2 sóng từ hai nguồn truyền đến M bằng

A. một số lẻ lần 1 phần tư bước sóng               B. một số lẻ lần 1 nửa bước sóng

C. một số nguyên lần nửa bước sóng                   D. một số nguyên lần bước sóng.

Câu 9 (ID: 98202): Lực hạt nhân

A. phát huy tác dụng trong khuôn khổ kích thước của nguyên tử

B. không phụ thuộc vào điện tích của các hạt tương tác

C. có cường độ nhỏ hơn cường độ của lực hấp dẫn

D. thuộc loại tương tác yếu

Câu 10 (ID: 98203): Phát biểu nào sau đây sai? Biên độ dao động cưỡng bức

A. có giá trị không đổi

B. đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bách bằng tần số riêng của hệ dao động.

C. phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số lực cưỡng bách và tần số riêng của hệ dao động.

D. không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

Dưới đây là đáp án của hầu hết các mã đề: 169; 245; 326; 493 môn Vật lý - Sở GD TP.HCM.

CÂU

MĂ ĐỀ 169

MĂ ĐỀ 245

MĂ ĐỀ 326

MĂ ĐỀ 493

1.

D

A

D

B

2.

A

A

D

A

3.

A

B

C

C

4.

D

C

C

D

5.

C

D

A

B

6.

B

A

D

B

7.

A

C

D

C

8.

D

D

D

D

9.

B

C

B

A

10.

D

C

B

C

11.

C

B

D

B

12.

B

C

D

D

13.

D

C

D

B

14.

A

B

C

C

15.

B

B

C

A

16.

A

D

B

A

17.

D

A

C

C

18.

B

D

C

A

19.

A

C

A

D

20.

D

D

A

B

21.

C

A

B

D

22.

D

A

B

A

23.

C

C

D

D

24.

A

D

A

B

25.

C

C

A

B

26.

C

C

B

D

27.

A

B

A

B

28.

C

D

B

D

29.

B

A

D

B

30.

D

D

D

B

31.

B

D

B

A

32.

D

D

A

A

33.

A

C

B

C

34.

C

B

C

D

35.

C

B

D

A

36.

B

A

C

C

37.

A

A

B

A

38.

A

B

A

C

39.

B

B

A

B

40.

B

D

A

D

41.

D

B

C

A

42.

C

D

A

A

43.

C

A

C

B

44.

D

C

D

C

45.

A

B

D

D

46.

B

A

A

D

47.

A

A

B

B

48.

B

B

C

C

49.

C

C

C

C

50.

A

C

B

C

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download