hoặc
Tài liệu học tập Quy định về đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2015, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Quy định về đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2015 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Quy chế tuyển sinh 2015,Thi tốt nghiệp THPT 2015

Quy định về đối tượng, điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2015 là tài liệu cập nhật mới nhất các thông tin xung quanh quy chế thi tốt nghiệp THPT 2015 mà Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 26/02/2015, giúp các bạn, thầy cô, và phụ huynh nắm được thông tin chính xác nhất, từ đó có sự sẵn sàng thích hợp cho kì thi tốt nghiệp THPT 2015 sắp đến.

Quy định về đối tượng, điều kiện dự thi THPT Quốc gia 2015

1. Đối tượng dự thi trong kỳ thi THPT Quốc gia

a) Người đã học hết chương trình THPT trong 5 công ty kỳ thi;

b) Người đã học hết chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp ở các 5 trước; người đã tốt nghiệp THPT; người đã tốt nghiệp trung cấp; các đối tượng khác được Bộ GDĐT cho phép dự thi (gọi chung là thí sinh tự do).

2. Điều kiện dự thi THPT Quốc gia 2015

a) Các đối tượng dự thi không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi; đăng ký dự thi và nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ và lệ phí đăng ký dự thi theo quy định;

b) Đối tượng theo quy định tại điểm a khoản một Điều này còn phải bảo đảm các điều kiện được đánh giá, xếp loại ở lớp 12: hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém. Riêng đối với người học GDTX thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

c) Thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT ngoài quy định tại điểm a khoản hai Điều này còn phải bảo đảm các điều kiện:

-  Đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS);

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các 5 trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi 1 số môn học có điểm trung bình dưới năm,0, bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả 5 đủ điều kiện về học lực theo quy định tại điểm b khoản hai Điều này;

- Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các 5 trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và nghiêm chỉnh chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

3. Thời gian công bố xét duyệt y

Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDTX (gọi chung là Hiệu trưởng trường phổ thông) hoặc nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi công ty xét duyệt y hồ sơ đăng ký dự thi; chậm nhất trước ngày thi 20 ngày phải thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện dự thi theo quy định.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download