hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Giáo dục công dân - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra Giáo dục công dân

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 8

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm): Hãy nối mỗi ô ở cột trái (A) với 1 ô ở cột phải (B) sao cho phù hợp nhất:


….. nối với …….. ….. nối với ……..

….. nối với …….. ….. nối với ……..

Câu 2: (0,năm điểm): Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về học hỏi dân tộc khác ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Chỉ các nước kinh tế phát triển mới đáng để nước khác học hỏi.
B. Tiếp thu toàn bộ các gì mới lạ của nước khác là học hỏi văn hoá của dân tộc đó.
C. Chỉ các nước có đa dạng công trình văn hoá lớn mới đáng để ta học hỏi.
D. Một dân tộc còn lạc hậu cũng có bản dung nhan riêng về văn hoá đáng để ta học tập.

Câu 3: (0,năm điểm) : Em không tán thành ý kiến nào sau đây về xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)
A. Giúp nhau làm kinh tế để xoá đói giảm nghèo là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
B. Tham gia đội dân phòng là góp phần giữ gìn thứ tự an ninh chứ không phải là góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
C. Trồng cây, làm vệ sinh đường phố, làng xóm là biểu lộ nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.
D. Học sinh dù còn nhỏ cũng có thể tham gia xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Câu 4: (0,năm điểm) Nếu nhìn thấy người bạn thân quay cóp bài, em sẽ chọn cách xử sự nào sau đây ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu em chọn)
A. Làm ngơ coi như không thấy vì không muốn bạn mình bị điểm kém.
B. Đưa tờ nháp của mình cho bạn chép.
C. Báo cho cô giáo biết hành vi đó.
D. Nhắc nhở bạn không nên làm như vậy, giả dụ bạn vẫn tiếp tục quay cóp sẽ báo cô giáo.
 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download