hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Toán có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 12,Đề thi học sinh giỏi

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn: Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 12 THPT tỉnh Ninh Thuận 5 2012 - 2013 môn Toán, hi vọng sẽ giúp các bạn đạt được điểm cao trong kỳ thi sắp đến.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI: TOÁN - CẤP: THPT
Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/11/2012

Bài 1 (4,0 điểm).

Giải phương trình: 

Bài 2 (3,0 điểm).

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: f(x) = 3sinxcosx - sin3x - cos3x

Bài 3 (3,0 điểm).

Tìm hầu hết các số tự nhiên A có 3 chữ số sao cho A/2 là 1 số chính phương và A/3 là lập phương của 1 số tự nhiên.

Bài 4 (5,0 điểm).

Trên đường tròn tâm O, bán kính R cho 2 điểm B, C nhất quyết (BC không phải là đường kính) và điểm A di động. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC, trên cung BC không chứa điểm A lấy điểm M bất kỳ. Gọi D và E lần lượt là các điểm đối xứng của M qua AB và AC.

a) Chứng minh ba điểm D, H, E thẳng hàng.

b) Khi M đối xứng với A qua O, hãy xác định vị trí của điểm A sao cho tam giác MDE có diện tích lớn nhất.

Bài 5 (3,0 điểm).

Cho a1, a2,…, an là n số thực thoả mãn điều kiện a12 + a22 + ... + an2 = một. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: P = a1a2 + a2a3 + … + an-1an

Bài 6 (2,0 điểm).

Cho 4 xã có trung tâm của mỗi xã nằm ở vị trí là đỉnh của 1 hình vuông có cạnh bằng a. Hãy xây dựng 1 mạng lưới giao thông có độ dài ngắn nhất nối 4 trung tâm của các xã đó.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download