hoặc
Tài liệu học tập Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Giao thông vận tải,Quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đổi về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được ban hành ngày 17 tháng 11 5 2014 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Sửa đổi mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông

CHÍNH PHỦ
--------


Số: 107/2014/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 5 2014

NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 171/2013/NĐ-CP NGÀY 13/11/2013
CỦA
CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 5 2001;

Căn cứ Luật ngày 20 tháng sáu 5 2012;

Căn cứ Luật ngày 13 tháng 11 5 2008;

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông chuyên chở,

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 5 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Điều một. Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 5 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

1. Sửa đổi Điểm đ Khoản 3 Điều 16 như sau:

“đ) Tự ý đổi thay kích thước thành thùng xe, tự ý lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm trên xe di chuyển khách.”

2. Sửa đổi Khoản hai Điều 23 như sau:

“2. Phạt tiền từ 300.000 đồng tới 500.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của dụng cụ đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe tới 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ tới xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ tới xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.”

3. Sửa đổi Khoản 4 Điều 23 như sau:

“4. Phạt tiền từ 800.000 đồng tới một.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của dụng cụ đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe tới 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ tới xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ tới xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:

“Điều 24. Xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo và các loại xe tương đương xe ô tô di chuyển hàng hóa vi phạm quy định về chuyên chở đường bộ

1. Phạt tiền từ 300.000 đồng tới 400.000 đồng đối với hành vi di chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc không chằng buộc chắc chắn; xếp hàng trên nóc buồng lái; xếp hàng làm lệch xe.

2. Phạt tiền từ 800.000 đồng tới một.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường trên 10% tới 40% đối với xe có trọng tải dưới năm tấn, trên 10% tới 30% đối với xe có trọng tải từ năm tấn trở lên và trên 20% tới 30% đối với xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

b) Xếp hàng trên nóc thùng xe; xếp hàng vượt quá bề rộng thùng xe; xếp hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe;

c) Chở người trên thùng xe trái quy định; để người ngồi trên mui xe, đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy;

d) Điều khiển xe tham gia kinh doanh chuyên chở hàng hóa không có hoặc không mang theo hợp đồng chuyên chở hoặc Giấy chuyên chở theo quy định, trừ xe taxi tải.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng tới hai.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe tham gia kinh doanh chuyên chở hàng hóa không gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (đối với loại xe có quy định phải gắn thiết bị) hoặc gắn thiết bị nhưng thiết bị không hoạt động theo quy định.

4. Phạt tiền từ hai.000.000 đồng tới 3.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe taxi tải không lắp đồng hồ tính tiền cước hoặc lắp đồng hồ tính tiền cước không đúng quy định;

b) Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng tới năm.000.000 đồng đối với 1 trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường trên 40% tới 60% đối với xe có trọng tải dưới năm tấn, trên 30% tới 50% đối với xe có trọng tải từ năm tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

b) Điều khiển xe quá thời gian quy định;

c) Điều khiển xe không có phù hiệu hoặc có nhưng đã hết hạn đối với loại xe quy định phải có phù hiệu.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới bảy.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường trên 60% tới 100% đối với xe có trọng tải dưới năm tấn, trên 50% tới 100% đối với xe có trọng tải từ năm tấn trở lên và xe xi téc chở chất lỏng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

7. Phạt tiền từ bảy.000.000 đồng tới 8.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn công nghệ và bảo vệ môi trường trên 100% (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download