hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Báo cáo tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực

Với đề tài nghiên cứu: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang. Bài báo cáo tốt nghiệp dưới đây đã giúp cho các bạn sinh viên ngành Quản trị nhân lực có thêm tài liệu tham khảo cho bài luận văn, báo cáo tập sự sắp đến của mình.

Báo cáo tập sự tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang

1. Lý do chọn đề tài

Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “cán bộ, công chức là gốc của vấn đề”. Đội ngũ cán bộ, công chức nƣớc ta là lực lượng nòng cốt của bộ máy hành chính nhà nước, đóng vai trò rất quan trọng, cán bộ công chức là người thực thi chính sách của nhà nước, là người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Đứng trước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đặt ra cho nước ta đông đảo cơ hội nhưng cũng đồng nghĩa với việc có không ít thách thức. trước tình hình đó, đòi hỏi các cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nƣớc, không chỉ ở cấp trung ương mà cả cấp địa phương phải có đủ năng lực. chuyên nghiệp về chuyên môn và tốt về phẩm chất chính trị mới có thể đưa nước ta vượt qua các thách thức và khó khăn để có thể tiến xa hơn nữa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Với đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng công chức ở huyện Vị Xuyên- tỉnh Hà Giang”. Em muốn đóng góp 1 chút ít công sức của mình vào việc nghiên cứu thực trạng và tìm ra các giải pháp căn bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng cán bộ, công chức của huyện Vị Xuyên nói riêng và trong cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện nói chung để hoàn thiện hơn nữa về trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ nhân dân của hàng ngũ cán bộ công chức.

Kết cấu của báo cáo

Gồm 3 chuơng:

Chuơng một. Cơ sở lý luận về tuyển dụng đối với công chức trong cơ quan nhà nước.

Chuơng hai. Thực trạng công tác tuyển dụng công chức ở UBND huyện Vị Xuyên.

Chuơng 3. Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức ở UBND huyện Vị Xuyên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download